FCPR – Comunicat al Consiliului Director

COMUNICAT

Consiliul Director al F.C.P.R.

 În perioada 14-15.12.2013 s-a desfăşurat şedinţa Consiliului Director al F.C.P.R. unde s-au stabilit următoarele:

 1. S-a votat bugetul pe anul 2014 care vizează participarea la manifestările internaţionale (Cupa Continentală – Brno 29.01-02.02.2014, Cupa Europei – Dortmund 11-12.01.2014), şedinţele de lucru F.C.I., promovarea imaginii F.C.P.R la nivel naţional şi internaţional, şedinţe cu preşedinţii şi tehnicii de Asociaţii afiliate, etc.
 2. Rearbitrarea porumbeilor la clasa standard participanţi la Cupa Continentală de la Brno se va efectua la Cluj. De această acţiune se va ocupa domnul Pop Daniel – preşedinte C.N.A.
 3. S-a aprobat, în scopul promovării imaginii F.C.P.R, angajarea unei cheltuieli având ca scop închirierea unui spaţiu de 8 mp la Cupa Continentală de la Brno și a materialelor de promovare.
 4. S-a aprobat achiziţionarea unui pachet de telefonie mobilă. Se doreşte ca fiecare Asociaţie afiliată să poată avea acces (user şi parolă) să transmită prin SMS, către membrii săi, informaţii cu privire la diferite activităţi ale Asociaţiei (îmbarcare, pornire ceasuri, desigilare, şedinţe, etc.)
 5. S-a dat aviz favorabil pentru încheierea unui contract de colaborare cu Familia Herbots în scopul promovării imaginii F.C.P.R. în Europa şi Asia.
 6. Se vor tipări Certificate de Atestare a Rezultatelor pentru porumbeii ce urmează a fi vânduţi în străinătate. În acest sens, fiecare columbofil, participant în Campionatul Naţional F.C.P.R., poate să solicite Federaţiei eliberarea Certificatului de Atestare a Rezultatelor. De eliberarea Certificatelor de Atestare se va ocupa Zamfir Sorin.
 7. În revista Columbofilia Română vor fi promovaţi, având întâietate, campionii naţionali.
 8. Se vor face demersurile legale în vederea implementării unui ordin A.N.S.V.S.A. privind reglementarea normelor sanitar veterinar pentru porumbeii voiajori.
 9. Se vor face demersurile pentru a se stabili o zi din an ca şi „Ziua Naţională a Columbofililor”. Se doreşte acoperirea întregului segment columbofil, nu doar a porumbeilor voiajori.
 10. Participarea în Campionatul Columbodrom F.C.P.R. se va face doar cu inele F.C.P.R./F.C.I.. În acest sens, columbodroamele care doresc să participe în acest campionat, vor achita suma de 4 lei/porumbel către F.C.P.R.. Suma colectată urmând a se folosi la premierea celor mai buni porumbei/columbofili din Campionatul Columbodrom. Detalii poate oferii dl Guta Marian Pasa
 11. Toate consumabilele care se folosesc în scopul organizării de concursuri (cleme autocolante, fişe autocopiative, anexe, etc.), vor fi comercializate de către Federaţie. Clemele de cauciuc se vor înlocui cu stikere. În acest sens Asociaţiile vor contacta Federaţia.
 12. La începutul anului 2014, la odată ce va fi anunţată ulterior, se vor organiza şedinţe de lucru cu preşedinţii de Asociaţii afiliate, în vederea rezolvării problemelor juridice de statut.
 13. Au fost depuse 4 (patru) cereri de afiliere către F.C.P.R. şi s-au hotărât următoarele:- Asociaţia Club Sportiv Columbofil Cislău-Berca-Buzău-Stâlpu – dosar incomplet. Lipseşte, conform Statutului F.C.P.R., acordul celorlalte Asociaţii afiliate de pe raza Judeţului Buzău.

  – Asociaţia Columbofilă a Judeţului Teleorman şi Asociaţia Columbofilă Sport Columbofil Roşiorii de Vede – se va organiza o şedinţă comună pentru a se stabili Asociaţia ce va fi afiliată şi va colabora cu Federaţia.

  – Asociaţia Columbofilă Sighetu Marmaţiei – dosar incomplet. Lipseşte, conform Statutului F.C.P.R., acordului de la Asociaţia afiliat

 14. S-a analizat contestaţia Asociaţiei Columbofile Sibiu privind structura de conducere şi s-a stabilit ca, în data de 22 decembrie 2013, să se convoace Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei pentru a organiza alegeri. Consiliul Director al F.C.P.R. l-a desemnat pe domnul Pop Daniel (preşedintele Asociaţiei Cluj  şi membru în C.D. F.C.P.R.) pentru a conduce această şedinţă. Domnii Roman Claudiu şi Huzu Andrei se vor ocupa de organizarea şedinţei Adunării Generale Extraordinare. Noua structură de conducere, rezultată în urma alegerilor, va fi comunicată către F.C.P.R. imediat după finalizarea şedinţei.
 15. Campionatul Olimpic va fi accesibil oricărei organizaţii columbofile din România (alta decât asociaţiile afiliate F.C.P.R), cu respectare unor norme stabilite şi aprobate de către Consiliului Director (inele F.C.P.R/F.C.I., omologatorii concursurilor ce vizează participarea la manifestările internaţionale trebuie sa facă parte obligatoriu din corpul de omologatori al F.C.P.R., posibilitatea de a accesa Programul de Clasamente al F.C.P.R., etc.). În acest sens se mandatează domnii Marius Tunduc şi Badea Dorel pentru a purta discuţii cu cei care doresc acest lucru.
 16. Concursurile Naţionale 2014 se vor organiza de către Federaţie prin Asociaţiile afiliate. În acest sens, Asociaţiile care doresc să organizeze aceste concursuri vor depune cerere la Federaţie pentru solicitarea organizării. Dosarele vor conține:- Prețul/porumbel

  – Fotografii mijloc de transport plus descriere tehnică

  – Nume persoane implicate/ istoric organizare pentru fiecare

  Naționalele se organizează în 2014 pe datele de 11 iulie – Maraton Național pe grupări pre-desemnate (minim 900 km)  și 2 august  – Berlin, Gdansk și Donets, cu lansare între orele 9.00 – 11.00 (minim 800 km)

  Pentru primul național. Asociațiile care trimit cerere de organizare vor trimite și propunere de locație. Unde vor fi mai multe propuneri, Consiliul director al FCPR va alege propunerea cea mai bună. Atenție – nu se pot propune locațiile maratonului național de pe 2 august.

  Consiliul director al FCPR va desemna pentru fiecare național o echipă de coordonare foormată din trei persoane. Aceasta va cordona toate activitățile asociației organizatoare iar în caz de ne-îndeplinire a soliicitărilor poate propune restituirea banilor către columbofili sau dezafiliarea asociației orgabizatoare.

  Asociația organizatoare va filma toată desfășurarea concursului de la îmbarcare până la lansare.

 17. Se va tipări un Catalog al Campionilor la concursurile Naţionale, unde vor fi publicaţi primii 3 (trei) porumbei/crescători pe concurs. Detaliile financiare a acestui catalog vor fi stabilite la prima ședință a Consiliului director
 18. Se va premia cu 1.000 lei orice membru al F.C.P.R. care va demasca cu dovezi fiecare frauda (furt la concursuri).
 19. Columbofilul Căpăţână Mihai, membru al Asociaţiei Dolj, se suspendă din calitatea de membru, împreună cu adresa, coordonatele crescătoriei şi seriile porumbeilor de pe lista de start din anul 2013, pe o perioadă de 5 ani pentru fraude columbofile dovedite.
 20. Palmaresul oricărui columbofil, membru al altei entităţi columbofile decât F.C.P.R, poate fi recunoscut odată cu aderarea la o asociație membă F.C.P.R., făcându-se în acest sens dovada rezultatelor oficiale recunoscute printr-un dosar ce va trebui depus la C.N.S. al F.C.P.R..
 21. Palmaresul oricărui columbofil poate fi recunoscut în Campionatul Olimpic dacă este membru al unei entități care semnează protocol de reprezentare cu FCPR, făcându-se în acest sens dovada rezultatelor oficiale recunoscute printr-un dosar ce va trebui depus la C.N.S. al F.C.P.R.. Condițiile de participare în Campionatul Olimpic sunt stipulate în RNS al FCPR.
 22. Dacă un columbofil, membru al unei Asociaţii afiliate F.C.P.R., doreşte să devină membru al altei Asociaţii afiliate după data depunerii cotizaţiilor, acesta este obligat să achite încă o data contravaloarea cotizaţiei. La transfer de membri între Asociaţii nu se va plăti contravaloarea cotizaţiei, dacă aceasta a fost plătită anterior. Toate modificările care vizează transferul de membri între Asociaţii trebuiesc operate în programul naţional de clasamente de către tehnicul de judeţ (activarea şi dezactivarea de membri) și se face doar cu acordul ambelor asociații.
 23. S-a aprobat folosirea paginii oficiale de Facebook – FCPR România.
 24. În urma cererii Columbodromului Corabia de acord pentru introducerea în circuitul FCI, FCPR prin reprezentantul cu columbodroamele va solicta un punct de vedere al Sub-comisiei Columbodroame FCI dacă aceasta mai acceptă în Romania un alt columbodrom.
 25. Sa aprobat protocolul între FCPR și UCPPAMR. Prin acest protocol FCPR este împuternicită să reprezinte și interesele crescătorlor de porumbei de alte rase în relația cu autoritățile statului român în scopul creeri unui cadru legislativ adecvat și folositor pentru columbofili
 26. S-au aprobat toate modificările aduse la R.N.S., domnul Badea Dorel va face, în acest sens, public noul R.N.S. actualizat.

Presedinte FCPR

Marius Tunduc

Andrei Bondar

www.columbofil.com

Pasionat 100% de porumbei. Am inceput sa am porumbei de la varsta de 11 ani. Incepand cu anul 2011 mi-am schimbat complet directia in ceea ce priveste cresterea porumbeilor, trecand de la porumbeii de agrement (ornament) la porumbeii voiajori. Sportul columbofil cu porumbei voiajori mi se pare cel mai complet, porumbeii voiajori mi-au dat mult mai multe satisfactii decat au reusit porumbeii de agrement in toti acesti ani.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.