FCPR – Comunicat Consiliul Director

COMUNICAT

Consiliul Director F.C.P.R.

 

În data de 08.02.2014 s-a desfăşurat şedinţa Consiliului Director al F.C.P.R. unde s-au discutat şi stabilit următoarele:

 1. S-au analizat rezultatele obţinute de lotul porumbeilor F.C.P.R. participanţi la manifestările internaţionale, respectiv locul 2 Cupa Europei Dortmund şi locul 2 Cupa Continentală Brno. Se remarcă un real progres în ceea ce priveşte rezultatele porumbeilor români. S-a reuşit obţinerea aprobării pentru a organiza Cupa Continentală în anul 2015, în România, sub tutela F.C.P.R. Dl Viorel Dragomir este împuternicit pentru a purta dialoguri cu privire la organizarea acestui eveniment într-o locaţie selecta.
 2. La toate solicitările primite pentru obţinerea derogării de a concura cu altă asociaţie din alt judet, alta decât cea pe raza cărei este amplasată crescătoria, raspunsul Consiliului Director al F.C.P.R. este favorabil, urmand ca cei care au solicitat derogari sa poate concura asa cum au solicitat. Însa derogările sunt valabile doar pentru cei care au depus aceste derogari şi au fost avizate în şedinţa din 8 februarie 2014. Alte derogări pentru sezonul 2014 nu se mai acorda.
 3. S-a avizat R.N.S., aşa cum acesta a fost prezentat de dl Badea Dorel.
 4. S-a hotărât tipărirea unui catalog al etapelor Naţionale de maraton, în care vor fi prezentaţi primii 3 porumbei  pe fiecare judeţ, cu condiţia ca aceştia să claseze. Pentru aceasta fiecare columbofil va achita asociatiei şi aceasta va plăti în contul F.C.P.R. suma de 10 lei de crescător (o singură dată) şi suma de 1 leu/porumbel/etapă naţională. Fiecare crescător participant va primi acest catalog gratuit după încheierea sezonului. Catalogul va fi realizat în condiţii grafice deosebite, full color şi va avea 80 de pagini. Pentru aceasta toţi cei interesaţi de tipărirea lui vor trimite oferte la adresa de mail:presedinte@fcpr.ro
 5. Toate operaţiunile de efectuare a plăţilor către F.C.P.R. se vor opera numai din contul bancar al asociaţiilor afiliate.
 6. S-a reuşit încheierea unui contract cu firma de telefonie Vodafone, prin care fiecare asociaţie va putea transmite SMS-uri gratuite către membrii acesteia (ora/dată şedinţe, ora îmbarcare/desigilare, etc.).
 7. Se doreşte încheierea unui protocol de colaborarea cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Fiecare asociaţia poate colabora, la nivel de Inspectorate Şcolare Judeţene, cu şcolile din judeţ, pentru promovarea columbofiliei. Astfel, în „Săptămâna altfel” – care se desfăşoară la nivelul fiecărei şcoli, se pot organiza întâlniri cu elevii pentru a le prezenta porumbei şi materiale de promovare. Materialele vor fi puse la dispoziţia fiecărei asociaţii doritoare de către F.C.P.R.
 8. S-a stabilit ca ziua de 21 martie a fiecărui an să se numească „Ziua Naţională a Columbofiliei”. Se vor face demersurile legale pentru obţinerea acestui deziderat.
 9. Toate plăţile pe care urmează să le efectueze F.C.P.R. se vor face în format electronic de către Cătălin Ormenişan – responsabil cu probleme financiare

10.  Standul Lotului Olimpic, prezentat la fiecare Expoziţie Naţională, va fi organizat separat. În acest stand se vor prezenta porumbeii campioni naţionali, documente cu privire la istoricul F.C.P.R. şi diverse materiale de promovare.

11.  Începând cu sezonul 2014 toate tipizatele folosite la concursuri vor fi puse la dispoziţia asociaţiilor de către F.C.P.R., fiind singurele acceptate. Acestea vor avea sigla F.C.P.R., serie unica înregistrată şi vor fi comercializate de către F.C.P.R . Până în data de 25 februarie se aşteptă oferta pentru catalog cu foi auto-copiative (50 buc./catalog) pentru nr. de 1.000 bucăţi fişe concurs, 250 bucăţi procese verbale cu crescători, 250 bucăţi procese verbale lansare şi diagramă.

De stabilirea aspectului se va ocupa până în aceasta data secretarul C.N.S. – Milcu Ion

12.  S-a discutat şi aprobat încheierea unui contract de parteneriat  cu Familia Herbots. Astfel, s-a obţinut alocarea a două pagini pentru promovarea imaginii F.C.P.R. în catalogul Herbots şi accesul de a publica articole în limba engleză despre columbofilia română şi prezentarea unui banner publicitar F.C.P.R. pe site-ulwww.herbots.be. Coordonatorul acestui proiect este Sorin Zamfir.

13.  Începând cu sezonul 2014 se va renunţa la acordarea cupelor la Expoziţia Naţională. În locul acestor cupe se vor acorda câştigătorilor plachete. Acestea au fost prezentate si presedintilor de asociatii la sedinta cu acestia.

14.  În urma solicitării Columbodromului Corabia de a intra în circuitul F.C.I. se desemnează domnii Guţă Marian şi Gătejescu Florin pentru a vizita şi analiza posibilitatea de acordare a avizului favorabil solicitării.

15.  Litigiul dintre reprezentanţii Asociaţiei As a Municipiului Bucureşti şi F.C.P.R., referitor la lipsa raspunsurilor la notificarilor nr. 210/N/21-11- 2013 şi 17/N/ 04-02-2014, transmise de către F.C.P.R., precum şi nerespectarea dispoziţiilor Statutului şi R.N.S. ale F.C.P.R .se vor analiza de către Comisia Naţională Disciplină a F.C.P.R,

16.  S-a analizat şi avizat noul R.N.S. prezentat de domnul Badea Dorel. Formatul noului R.N.S., care a suportat modificări (zone fond/maraton, etape Naţionale, etc), va fi publicat pe site-ul www.fcpr.ro

17.  La şedinţa cu preşedinţii de asociaţii s-a prezentat noul model de statut obligatoriu pentru asociatiile afiliate. Astfel, fiecare asociaţie afiliată trebuie sa implementeze noul Statul cadru al F.C.P.R. până la data de 01.05.2014. Asociaţiile care nu fac dovada demarării procedurilor de schimbare a statutelor existente în acest moment nu vor putea participa la concursuri în sezonul competiţional 2014 urmând a fi dezafiliate. În acest sens, pentru lămuriri, se vor contacta domnnii Şipoteanu Răzvan – responsabil relaţia F.C.P.R. cu asociaţiile afiliate –  la telefon 0746.231.313 sau e-mail avocatrazvan@yahoo.comşi Gătejescu Alexandru Florian- responsabil Statut- telefon 0723.397.950, 0761.659.899, e-mailfloringatejescu@yahoo.com.

18.  Fiecare asociaţie afiliată are obligaţia de a depune la sediul F.C.P.R., până la 31.04 al fiecărui an, bilanţul contabil al asociaţiei pe anul anterior vizat de organul fiscal, sub sancţiunea suspendării relaţiei F.C.P.R. – asociaţie afiliată.

19.  Maratoanele desemnate pentru Naţional 2 sunt următoarele:

 1. Zona 1 – Schwerin (D) – coordonatori Badea Dorel şi Tunduc Marius
 2. Zona 2 – Aldorf (D)– coordonatori Ormenişan Cătălin şi Cure Jean Francois
 3. Zona 3 – Lebork (PL) – coordonatori Filip Vladi şi Ţurcanu Mihai
 4. Zona 4 – Goldap (PL) – coordonatori Chiper Cătălin Florin şi Dragomir Viorel Marian
 5. Zona 5- Pavlohrad (UA) – coordonatori Gătejescu Alexandru Florian si Şipoteanu Răzvan
 6. Zona 6 – Jihlava (CZ) – coordonatori Zamfir Sorin şi Bilan Florin
 7. Zona 7 – Vuhledar (UA) – coordonatori Constantin Leonard şi Antonescu Giani

Consiliul Director al F.C.P.R. aşteaptă oferte de transport şi organizare tehnică de la oricare dintre asociaţiile unei zone pentru ca ulterior să desemneze asociaţia organizatoare tehnic . Ofertele vor fi trimise până la data de 10 martie 2014.

20.  În urma solicitării Asociaţiei Columbofile Nord Est Constanţa, Consiliul Director, în baza dispoziţiilor art. 9, lit. w din Statutul F.C.P.R. a  analizat conţinutul dosarului depus la secretariatul F.C.P.R. de către reprezentantul legal al asociaţiei şi a constatat neîndeplinirea următoarelor condiţii imperative de afiliere a asociaţiei la F.C.P.R.:

– statutul asociaţiei nu este adaptat dispoziţiilor legale ale Statutului F.C.P.R. , astfel cum este prevăzut în conţinutul art. 23, lit. c Statutul F.C.P.R.;

– statutul asociaţie nu respectă dispoziţiile R.N.S.- forma actualizată – al F.C.P.R. şi Regulamentului Naţional de Soluţionare a Litigiilor , documente oficiale care conduc activitatea tehnic sportivă şi administrativ – disciplinara a  F.C.P.R., astfel cum este prevazut în conţinutul art. 23, lit. d Statutul federaţiei;

–  dosarul depus în vederea afilierii asociaţiei nu conţine un exemplar al Regulamentului de Ordine Interioara al asociaţiei, precum şi o copie a bilanţului financiar contabil al asociaţiei care dovedeşte existenţa posibilităţilor economico – financiare ale asociaţiei,  astfel cum este prevăzut în conţinutul art. 23, lit. f Statutul federaţiei;

– inexistenţa în dosarul depus la F.C.P.R a protocolului de colaborare columbofilă încheiat cu Asociaţia Columbofila a Judeţului Constanţa , asociaţie afiliată legal la federaţie pin Încheierea pronunţată de Tribunalul Bucureşti în anul 2012, astfel cum este prevăzut în conţinutul art. 23, lit. g Statutul federaţiei.

Având în vedere cele mentionate Consiliul Director nu a aprobat cererea de afiliere depusă de către Asociaţia Columbofilă Nord Est Constanţa.

Andrei Bondar

www.columbofil.com

Pasionat 100% de porumbei. Am inceput sa am porumbei de la varsta de 11 ani. Incepand cu anul 2011 mi-am schimbat complet directia in ceea ce priveste cresterea porumbeilor, trecand de la porumbeii de agrement (ornament) la porumbeii voiajori. Sportul columbofil cu porumbei voiajori mi se pare cel mai complet, porumbeii voiajori mi-au dat mult mai multe satisfactii decat au reusit porumbeii de agrement in toti acesti ani.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.