REGULAMENTUL NAŢIONAL SPORTIV PENTRU PRACTICAREA COMPETIŢIILOR CU PORUMBEI VOIAJORI CĂLĂTORI ÎN CAMPIONATUL NAŢIONAL F.C.P.R.

REGULAMENTUL NAŢIONAL SPORTIV PENTRU PRACTICAREA COMPETIŢIILOR  CU PORUMBEI VOIAJORI CĂLĂTORI  ÎN CAMPIONATUL NAŢIONAL F.C.P.R.

Prezentul regulament conţine instrucţiunile necesare practicării concursurilor cu porumbei călători în cadrul FCPR, în condiţii de siguranţă şi competitivitate ridicată. Asociaţiile afiliate îşi pot crea şi regulamente proprii care însă nu pot contraveni în niciun fel prezentului regulament.

Prezentul regulament conţine normele şi modul de centralizare a rezultatelor în Campionatul Naţional Columbofil al României organizat de FCPR.

Prezentul regulament a fost aprobat în Adunarea Generala a FCPR din 30.11.2012.

           DENUMIRI SPECIFICE

Membru columbofil – persoana înscrisă într – o asociaţie, membră FCPR, cu toate obligaţiile financiare plătite la zi.

Asociaţie Columbofilă –  asociaţie nonprofit, organizată pe baza legii 26/2000, afiliată la FCPR cu contract de afiliere.

Organizator – Asociaţie columbofilă care răspunde de organizarea concursurilor cu porumbei călători, în raport cu planul de concursuri avizat de CNS al FCPR şi de prezentul Regulament.

Transportator – persoană fizică autorizată sau societate comercială (posibil asociaţie columbofilă) care face transportul porumbeilor la locurile de lansare sub stricta coordonare a organizatorului, conform contractului încheiat între părţi  şi care deţine toate documentele necesare transportului de porumbei în condiţiile legii.

Plan de concursuri – un tabel care conţine graficul după care se organizează concursurile cu porumbei călători, datele de lansare (localitatea şi data), centrele de îmbarcare, responsabilii de centre precum şi Asociaţia sau Comitetul de Organizare.

CNS – Comisia naţională sportiva

C D– Comitetul Director

Responsabil de zonă – membru al CNS desemnat să supravegheze una dintre cele 8 zone  existente la nivel naţional.

Responsabil tehnic – persoană aleasă în cadrul asociațiilor care este responsabilă de toate procedurile tehnico-sportive prevăzute în prezentul RNS

Atât pentru funcția de responsabil tehnic județean cât și de centru, CNS al FCPR orgaizează annual testări, în urma cărora cei admiși primesc o diplomă care le dă dreptul să ocupe funcția respectivă.

 

CAPITOLUL I

MIJLOACE NECESARE ÎN COMPETIŢIILE CU PORUMBEI CĂLĂTORI

Membrul columbofil – crescător de porumbei cu legitimaţie (licenţă) şi cotizaţie la zi – are obligaţia să deţină următoarele:

 • porumbei calatori (voiajori) maturi, tineri (de un an), pui, în perfectă stare de sănătate (vaccinaţi etc.),  cu inele matricole (genealogice) pe picior, cu titluri de proprietate;
 • crescătorie;
 • ceas constatator – un columbofil participă la concursurile cuprinse într -un singur  Plan de concursuri cu acelaşi tip de ceas (ceasuri), de la început până la sfârşit, sub sancţiunea anulării etapelor unde s – a folosit alt tip de ceas; schimbarea ceasului se poate face în caz de defecţiune; Asociaţia sau CNS poate solicita dovezi în acest sens; este interzisă folosirea simultană a ceasurilor electronice (senzor) şi mecanice (cleme); fac excepţie de la această regulă columbofilii care participă simultan la două concursuri cu îmbarcare în aceeaşi zi şi unde nu este posibilă prezenţa columbofilului la ambele centre (datorită distanţelor mari şi a orelor de îmbarcare); la solicitarea CNS, omologator sau asociaţie organizatoare, columbofilul trebuie să facă dovada imposibilităţii prezenţei în ambele centre sub sanţiunea anulării etapei;
 • inele matricole;
 • legitimație vizată annual de catre conducerea asociției
 • Carnet de evidență columbofilă, în care se menționează toți porumbeii care urmează să participle la concursuri în acel sezon (maturi sau pui)
 • coordonatele GPS ale locaţiei crescătoriei;
 • resurse materiale şi financiare necesare.

Organizatorii au obligaţia să deţină  următoarele:

 • loc pentru clemarea şi  îmbarcarea porumbeilor (amenajat specific), pentru sigilare, pornire şi  desigilare ceasuri;
 • mijloc de transport porumbei la locurile de lansare (propriu sau închiriat) omologat conform normelor în vigoare pe teritoriul României sau a statelor tranzitate spre locurile de lansare;
 • documente necesare transportului de porumbei în condiţii de legalitate absolută;
 • cleme de concurs tip stikere la toate tipurile de concurs şi aparate sau mijloace de clemare pentru asociaţiile unde se concurează şi cu ceasuri mecanice;
 • Sisteme de îmbarcare pentru ceasurile electronice – începând cu sezpnul 2013 acestea vor fi obligatoriu in proprietatea Asociațiilor Columbofile afiliate (pe durata desfasurari concursurilor ), iar firmele care comercializează sisteme de cronometrare electronice vor vinde sistemul de imbarcare obligatoriu, numai catre asociații.
 • imprimate tipizate;
 • alte materiale necesare practicării columbofiliei.

 

Capitolul II

TIPURI DE CONCURSURI ŞI COMPETENŢELE ORGANIZATORICE

    a) Organizarea concursurilor cu porumbei călători din punct de vedere tehnic  înseamnă respectarea procedurilor, de la îmbarcarea porumbeilor şi până la omologarea concursului de către omologator.  Aceste proceduri sunt prevăzute în prezentul RNS şi se aplică ca atare.

    b)  Face excepţie de la cele menţionate anterior transportul porumbeilor cu maşini speciale care se face în conformitate cu normele de transport intern şi internaţional în vigoare  în momentul efectuării cursei.

    c)  Organizarea concursurilor cu porumbei pentru campionatul FCPR şi transportul porumbeilor sunt două chestiuni diferite din punct de vedere tehnic. Astfel atribuţiunile organizatorului în raport cu CNS sunt doar cele specificate în prezentul regulament.

    d)  Transportarea porumbeilor la locul de lansare se va face cu maşini speciale, dotate cu sistem GSP de supraveghere prin satelit. Acestea trebuie să îndeplinească normele europene pentru transportul păsărilor şi animalelor. Asociaţiile pot opta pentru transportul cu maşini proprii sau cu maşini de închiriat. Raporturile economico – financiare generate de transportul porumbeilor la locurile de lansare nu fac obiectul atenţiei CNS.  Raporturile organizator – CNS sunt cele legate strict de respectarea prezentului regulament iar organizarea concursurilor şi transportul porumbeilor sunt două lucruri separate. Aceste lucruri se prevăd într – un protocol care va cuprinde integral toate clauzele aferente unei bune organizări. Protocolul se trimite odată cu planul de concursuri şi se înregistrează obligatoriu la FCPR.

    e)  CNS se ocupă de supravegherea desfăşurării Campionatului Naţional Columbofil, începând cu avizarea planurilor de zbor, cu desemnarea omologatorilor, supervizarea organizării concursurilor prin responsabilii de zonă, omologarea concursurilor, aplicarea de sancţiuni în conformitate cu statutul şi prezentul RNS şi în final omologarea rezultatelor finale  (a normelor pe diferite categorii).

    f) CONCURSURILE CU PORUMBEI CĂLĂTORI (MATURI SI PUI ) SE ORGANIZEAZĂ DE CĂTRE ASOCIAŢIILE COLUMBOFILE AFILIATE LA FCPR ÎN CONFORMITATE CU PREZENTUL RNS, ASTFEL ÎNCÂT PE RAZA UNUI JUDEȚ, RESPECTIV JUDETUL ILFOV + MUNICIPIUL BUCUREȘTI SE POT ORGANIZA DOUA PLANURI DE ZBOR LA TIPURILE DE CONCURS VITEZA, VITEZA-DEMIFOND SI DEMIFOND, cu acordul comitetului de conducere a Asociatiei Judetene. Asociatiile care au peste 600 membrii columbofili, pot organiza trei planuri de zbor.

    g)  In judetele cu mai multe asociatii, respectiv Judetul Ilfov + Bucuresti, oricare dintre asociatiile care doresc sa organizeze concursuri la categoriile menționate mai sus vor trimite cerere de organizare, și dosar de organizare care să conțină:

–         planul de zbor

–         mijloacele de transport din dotare (sau închriate) (cu foto detailat)

–         numarul de membrii activați în programul de clasamente a FCPR la data depunerii dosarului

    h)  În cazul în care se trimit mai multe planuri de zbor CNS va selacta doua dintre ele care vor putea fi utilizate în Campionatul Național Columbofil a României/

    i)  Crescatorii  dintr-un județ pot opta pe care dintre planurile de zbor (acolo unde sunt doua) vor concura însă vor participa tot sezonul pe acelasi plan de zbor sub sanctiunea anularii rezultatelor. Asociația(-iile) desemnată ca organizatoare va asigura condiții de participare tuturor  membrilor columbofili de pe raza respectivului județ  sub raport al distanțelor și al transportului sub sanctiunea pierderii dreptului de organizare între 1 și 3 ani pentru aceste tipuri de concurs, sau a suspendarii intregii conduceri fara drept de mai candida intre 1 si 3 ani.

    j)  Pentru categoria fond la nivelui teritorial al unui județ, respectiv al Județului Ilfov + București se accepta pentru participarea în Campionatul Național Columbofil al României la tipurile de concurs – demifond- fond și fond organizarea unui singur plan de zbor. Acolo unde sunt mai multe asociații afiliate acestea au obligația convocării unei ședințe comune cu toți membrii columbofili și aceștia să voteze planul de concursuri . Asociația organizatoare este desemnata de CNS in baza raportului omologatorului din anul precedent, asociație care după desemnare poate semna protocoale pentru concursuri comune cu alte asociații din alte județe atât pentru fond cît și pentru maraton. Orice protocoale semnate de asociații fără acordul membrilor prin ședința comună sunt NULE.

    k)  Pentru etapele de fond zonale pe grupări desemnate de FCPR, asociațiile de pe raza județelor din grupările desmnate vor face o întâlnire comună pentru a stabilii detaliile organizatorice și asociaâia organizatoare. Acolo unde pe teritoriul unui județ sunt mai multe asociații, poat participa la întâlnirea zonală doar asociația desemnată de ședința comună a membrilor conform Art.II lit. j). Acolo unde asociatiile din zona nu ajung la un acord, Consiliul Director al FCPR arbitrează ne-înțelegerile.

    l) Pentru etapele de maraton, FCPR desemnează zonele pentru prima etapă de maraton și pentru organizare se aplică prevederile articolului k).

Pentru etapa a doua – Național I, și a treia Național II cu lansare întîrziată, FCPR desemnează zonele de participare și etapele iar asociațiile care doresc să organizeze acele concursuri sub coordonarea FCPR vor trimite cerere și dosar de organizare care va conține:

– cerere

– dovada existenței mijloacelor de transport cu cele mai bune condiții (foto detalii)

– preț per/porumbel

– numele peroanelor implicate în organizare

Pentru controlul secundar asociația organizatoare va trimite cu fiecare camion de porumbei o mașină cu 4 persoane care vor efectua urmatoarea procedură: pe fiecare centru împreună cu persoanele de la centru vor prelua porumbeii îmbarcați și cu stikerele puse și îi vor trece într-un proces verbal – serie porumbel + seria de deasupra stikerului. Procesul verbal la final va fi semnat și va  fi preluat de pe delegatul de pe mașină și stampilat și semnat în teren la lansare. Operațiunea de îmbarcare  va fi obligatoriu filmată precum și toate operaționile de lansare, hrănire și adăpare și filmele puse pe internet după etapă.

    m) Acolo unde mai multe asociații din județe diferite participă la concursuri comune, delegații acestora vor stabilii printr-un protocol pentru fiecare etapă asociația organizatoare.

    n) Organizarea concursurilor se face în conformitate cu Planul de concursuri avizat de CNS,  a prezentului regulament,  legile statului român şi a ţărilor de tranzit sau lansare a porumbeilor; de toate aceste lucruri răspund organizatorii fiecărui concurs în parte.

    o)   După felul lor concursurile se clasifică în următoarele tipuri:

 • concurs de viteză – de la minim 100 km
 • concurs de viteză  –  demifond – de la minim 300 km şi unde există crescători cu distanţe între 300 si 400 km;
 • concurs de demifond – de la minim 400 km şi unde există crescători cu distanţe între 400   şi 500 km;
 • concurs de demifond –  fond – de la minim 500 km şi unde există crescători cu distanţe între 500 si 600 km;
 • concurs de fond – de la minim 500 km;
 • concurs de maraton – de la minim 800 km.

Fiecărui crescător i se va centraliza etapa în funcţie de tipul acesteia, indiferent dacă distanţa acestuia depăşeşte limita superioară a categoriei.

ATENŢIE! Programul Naţional de Clasamente nu va accepta distanţe sub minimul categoriei. Tehnicilor judeţeni care bifează o categorie care nu corespunde kilometric concursului li se va anula etapa.

    p)  În fiecare judeţ inclusiv în județul Ilfov împreună cu municipiul București, planul de concursuri judeţean poate conţine următoarele etape:

 • 15 etape din tipurile – viteză, viteză – demifond şi demifond;
 • 5 etape din tipurile – demifond – fond şi fond;
 • 4 etape din tipul maraton, INCLUSIV CONCURSURILE NATIONALE ORGANIZATE  DE FCPR
 • Pentru Campionatul Puilor se va organiza un numar de 10 etape in intervalul cuprins intre : ULTIMUL WEEKEND din luna iulie si primul din luna octombrie

    r)  Concursurile de demifond – fond şi fond se organizează în comun de asociațiile afiliate din minim 2 județe. Pot face excepție de la acest caz asociațiile  care pot organiza concursuri de fond cu minim 80 de columbofili participanți și 80 de ceasuri constatatoare cu fișe de cronomentare și benzi pt ceasurile mecanice, la fiecare etapă de fond organizată.

Etapele ce se efectueaza cu gruparea se considera etape nominalizate, obligatoriu se vor efectua doua etape cu gruparea.

Gruparea 1

Caraş – Severin

Gruparea 2

Timiş, Arad

Gruparea 3

Bihor, Satu – Mare, Salaj, Maramures,

Gruparea 4

Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrita

Gruparea 5

Mures, Sibiu, Harghita

Gruparea 6

Covasna, Brasov

Gruparea 7

Suceava, Botosani

Gruparea 8

Iasi, Neamt, Bacau

Gruparea 9

Vaslui, Vrancea

Gruparea 10

Galati, Braila, Tulcea

Gruparea 11

Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Dambovita, Constanta, Ialomita, Calarasi

Gruparea 12

Olt, Arges, Teleorman, Valcea

Gruparea 13

Dolj, Gorj, Mehedinti

Gruparea 14

Prahova, Buzau

    s)  Concursurile de maraton se organizează in comun de asociatii pe fiecare grupare de județe  aprobată. Lansarile la toate concursurile de maraton se vor face de comun acord al asociatiilor participante, mai putin concursurile nationale organizate de F.C.P.R.

Concursurile de maraton se organizeaza astfel:

Maraton 1 – peste 800 km

Gruparea 1

Caraş – Severin

Gruparea 2

Timiş, Arad

Gruparea 3

Bihor, Salaj,  Satu – Mare, Maramures

Gruparea 4

Hunedoara, Alba, Cluj

Gruparea 5

Bistriţa, Sibiu, Mures

Gruparea 6

Harghita, Covasna, Brasov

Gruparea 7

Suceava, Botosani

Gruparea 8

Iasi, Neamt, Bacau

Gruparea 9

Vaslui, Vrancea, Galati

Gruparea 10

Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi

Gruparea 11

Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Dambovita

Gruparea 12

Olt, Arges, Teleorman, Valcea

Gruparea 13

Dolj, Gorj, Mehedinti

Gruparea 14

Prahova, Buzau

Al doilea maraton:

Aceasta etapa este National pe grupari, se va organiza de catre FCPR, obligatoriu peste 900 km, la o data stabilita. Localitatile de lansare precum si data concursului vor fi anuntate prin circulara. Nu se pot organiza alte concursuri de maraton în week-endul acestui concurs dar și în cel de dinainte și după acest week-end.

Zonele sunt urmatoarele:

Zona 1

Caras – Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramures

Zona 2

Cluj, Bistrita Nasaud, Mures, Alba, Hunedoara, Sibiu

Zona 3 

Suceava, Botosani, Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui

Zona 4

Vrancea, Galati, Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi

Zona 5

Mehedinti, Gorj, Dolj, Olt, Valcea

Zona 6

Harghita, Brasov, Covasna, Prahova, Buzau

Zona 7

Ilfov, Giurgiu, Bucuresti, Dambovita, Arges, Teleorman

La acest concurs se vor face urmatoarele clasamente : general, judetean, centre de imbarcare , zone din 100 in 100 km. Centrele de imbarcare vor fi desemnate de CNS.

Al treilea maraton:

Aceata etapa se va organiza pe grupari de asociatii judetene insumanad minim 100 crescatori participanti cu distante de peste 800 km, conform unui protocol incheiat intre asocatiile participante. ATENTIE –acest concurs nu poate fi bifat ca ultim concurs !!!!!

Al patrulea maraton se organizează de către FCPR și înseamnă lansarea porumbeilor din următoarele locații – Berlin, Gdansk și Donets, toate cu lansare între orele 9 și 11 dimineața. Data acestui concurs se anunță anual de către FCPR. Crescatori pot participa la toate cele trei concursuri dar pentru categoria crescator pot lua un singur concurs din cele trei. 

    t)  Acolo unde există concursuri comune ale mai multor judete planurile de zbor vor fi  însoţite de un protocol care va cuprinde asociația organizatoare, datele tehnico, detaliile financiare precum şi eventualele sancţiuni decise de comun acord pentru neîndeplinirea sarcinilor organizatorice. Acestea se înregistrează la FCPR pentru a putea fi ulterior folosite în caz de litigiu. Protocolalele se fac doar între asociaţiile afiliate. Orice imixtiune a unor entităţi neafiliate în protocol îl face pe acesta nul de drept. Planurile de zbor care nu sunt conforme cu prezentul RNS nu se avizează, urmând ca în maxim 5 zile problemele să fie soluţionate de asociaţia în cauză pentru a primii aviz favorabil la planul de concursuri.

    u) Planul de concursuri conform modelului existent în Programul Naţional de Clasamente se introduce in aplicația electronica a FCPR, Programul National de Clasamente pana la data de 15 martie a fiecărui an, dată după care pagina judeteană se blocheaza. Dupa aprobare planurile aprobate apar pe site-ul FCPR.

    v)  Planul de concursuri este flexibil în sensul că asociaţia poate decide în funcţie de starea vremii şi de alte condiţii schimbul de etape între ele în anumite weekend-uri. Planul de concursuri electronic va asigura participarea doar la etapele din planul de concursuri şi doar o singură dată la o etapă. Derogari de la aceste etape se pot acorda doar în situaţii deosebite: accident, defecţiune tehnică a maşinii, etc  iar în acest caz se va face proba în dosarul concursului. Derogările se dau de către preşedintele CNS sau responsabilii de zonă.

    w)  Pentru categoriile viteză si demifond sunt permise un număr de 15 concursuri cu maturi şi tineretul,  începând cu data de 25 aprilie, într – un judeţ. La pui sunt permise un numar de 10 etape începând cu ultimul week-end din luna iulie și până în primul week-end inclusiv al lunii octombrie, într – un judeţ, icluzand aici judetul Ilfov + Municipiul Bucuresti.

ț) Pentru categoria fond sunt permise un numar de 5 concursuri începând cu data de 15 mai, inclusiv Derby.

    x)  Pentru concursurile de maraton se pot organiza un numar de patru etape pe an (inclusiv nationalele) , data si ora lansarii vor fi decise de comun accord de catre asocatiile participante pe zone . Etapele de maraton nu pot fi desemnate ca Derby.

# Acolo unde asociatiile din zona nu reușesc să ajungă la un acord, Comitetul Director poate arbitra conflictul la solicitarea județelor, în funcție de prevederile RNS, și Statut cu privire la procedurile de vot.

     z)  Asociaţiile pot denumi un concurs pentru fiecare Plan de concursuri (maturi şi pui) –  Derby. La acest tip de concursuri, cu acceptul organizatorului, pot participa şi crescători din alte asociaţii decât cele participante pe planul de concursuri cu codurile proprii.

    y) Asociaţiile pot decide prin protocol participarea în comun doar la anumite etape din planul de concursuri, însă numărul total de etape din planul de concursuri anual să nu depăşească numărul de concursuri maxim admis, sub sanctiunea anularii rezultatelor crescatorului in cauza.

    q) Pentru a fi luate în centralizare în Campionatul Naţional FCPR, clasamentele  generate conform RNS şi  conform planului de zbor trebuie să îndeplinească următoarele criterii tehnice indiferent dacă este vorba de clasamente  pe centru,  judeţ, zona sau  general:

1.  cel puţin 250 de porumbei, ce aparţin unui număr de cel puţin 20 de columbofili    şi 20  de ceasuri pentru tipurile  Viteză, Viteză – Demifond şi Demifond;

2.  cel puţin 250 de  porumbei aparţinând unui număr de cel puţin 20 de columbofili si 20 de ceasuri pentru clasamentul pe centru si minim 40 de columbofili şi 40 de ceasuri  si cel putin 250 porumbei pentru clasamentul general, semi-general sijudetean pentru tipurile Demifond – Fond şi  Fond;

3.  cel puţin 250 de porumbei aparţinând unui număr de cel puţin 50 de  columbofili  şi 50 de ceasuri pentru categoria Maraton (peste 800 Km);

4. se pot centraliza şi etapele în care nu se întruneşte numărul necesar de crescători sau porumbei pentru clasamentele  generale dar aceasta va fi ultima etapă organizată  pentru fiecare dintre următoarele tipuri de concursuri: viteză, viteză – demifond şi demifond, respectiv  demifond – fond şi fond, exclus ultima etapa de maraton unde este necesar minim 100 columbofili participanti ;  pentru centralizarea acestei ultime etape şi blocarea planului de concursuri se va contacta responsabilul cu programul de clasamente.

    a’)  Preşedintele şi responsabilul tehnic, în grup sau individual, în funcţie de vină, vor fi sancţionaţi cu anularea rezultatelor sau suspendare între 1 şi 5 ani pentru nerespectarea condiţiilor acceptate prin protocol sau pentru încălcarea RNS în ceea ce priveşte organizarea concursurilor.

     b’)  Preşedintele CNS împreună cu responsabilul cu omologatorii din cadrul CNS, întocmeşte anual lista omologatorilor concursurilor columbofile organizate de asociaţiile afiliate la FCPR, listă ce va fi difuzată asociaţiilor prin intermediul site – ului www.fcpr.ro, la începutul anului competiţional.

    c’)  CNS desemnează responsabilii de zonă in fiecare an. Aceştia sunt membrii CNS şi au obligaţia să menţină legătura cu organizatorii etapelor din zona lor, să solicite userul şi parola de la maşinile de transport porumbei şi să verifice poziţiile acestora, să soluţioneze în limita prezentului RNS solicitările primite din zonă, să ţină legătura cu omologatorii pentru o omologare cât mai corectă şi rapidă a clasamentelor şi rezultatelor finale. Orice problemă şi decizie luată se va aduce şi la cunoştinţa preşedintelui CNS.
CAPITOLUL III

PARTICIPAREA LA CONCURSURI A MEMBRILOR COLUMBOFILI

    a)  Numai crescătorii de porumbei care sunt membrii columbofili (cu cotizaţia plătită la zi), cu legitimaţia (licenţa) semnată, nesuspendaţi, (posibil şi în tandem), cu toate obligaţiile achitate către asociaţie şi FCPR, care se regăsesc în tabelul cu membrii columbofili ai asociaţiei (un tabel va fi arhivat la FCPR şi altul la omologator) vor fi autorizaţi să participe la concursurile columbofile.

# Columbofilul poate opta să-şi folosească în clasament numele propriu sau o altă titulatură. Acest lucru trebuie menționat în cererea de înscriere în asociație.

# Cei care participă în tandem trebuie să fie membrii columbofili cu toate obligaţiile achitate către asociaţie şi FCPR. Tandemurile se acceptă în cazurile în care porumbeii aparţin unei crescătorii cu o singură adresă.

# Doar membrii înscriși în asociație beneficiază de drepturile și obligațiile acestei calități.

     b)  O crescarie poate sa participe la concursuri sportiv columbofile numai pe planul de zbor al asociatiei din judetul in care este situata. Cazurile izolate vor fi puse in discutie in cadrul unei sedinte a Consiliului Director  in urma solicitarii creascatorilor de a primii derogare sa concureze pe planul de concursuri a unui alt judet decat cel unde este amplasata crescatoria.

    c)  Rezultatele porumbeilor sunt legate direct de codul crescătorului din programul de clasamente.

    d) La concursurile de maraton nu se poate participa cu porumbei care au adresa sau numărul de telefon pe inel sau ştampilat pe aripă sub sancţiunea respingerii din concurs sau după caz, a anulării rezultatelor  comisiilor de clemare şi reclemare.

   e) Distanţa de la locul de lansare la crescătoria fiecărui columbofil este calculată de Programul Naţional de clasamente pe baza coordonatelor locului de lansare conform sistemului de supraveghere prin satelit GPS. Coordonatele crescătorilor noi pot fi luate, înaintea concursurilor, de către firma specializată desemnată de Comitetul Director al FCPR sau conducerea fiecărei asociaţii care va desemna o comisie formată din trei membrii columbofili care se va deplasa la domiciliul columbofilului şi ulterior măsurării cu aparat GPS va trimite coordonatele (grade – minute – secunde – miimi de secundă) la firma specializată. Asociaţiile vor contracta abonamente cu firmele de supraveghere prin satelit a poziţiei maşinii astfel încât datele de poziţionare ale autoturismului să fie stocate în memoria platformei de supraveghere timp de un (1) an de zile. La solicitarea omologatorului sau a membrului CNS responsabil de zonă, asociaţiile au obligaţia să pună la dispoziţia acestora userul şi parola pentru verificarea poziţiei maşinii. Nerespectarea acestei prevederi sau imposibilitatea vizionării poziţiei maşinii va duce automat la nerecunoaşterea concursului în campionatul naţional.

    f) Un porumbel poate participa la concursuri într – un an sub numele unui singur columbofil sau tandem columbofil (un singur cod electronic).

    g) Porumbeii participanți la concursuri sunt trecuți de catre columbofil în Carnetul de evidență columbofilă. Acestea sunt apoi predate tehnicului de centru pentru ca porumbeii să fie introduși în lista de start electronică din programul de clasamente. În carnet vor fi consemnaţi toţi porumbeii care urmează să participe la concursuri în acel sezon (maturi sau pui).

    h) Angajarea în concurs a unor porumbei care nu au fost trecuţi în carnetul de evidență atrage după sine anularea rezultatelor porumbeilor în cauză. Pentru aceasta carnetele se păstrează la sediul Asociațiilor iar columbofilii le primesc la finalul sezonului cu maturii, respectiv puii .

    i) Datele porumbeilor se introduc în programul de clasamente evitându – se astfel greşelile de dactilografiere din cursul sezonului. La ceasurile electronice acestea se transferă direct prin intermediul calculatorului dacă este posibil. Introducerea porumbeilor în program se face pentru fiecare crescator, atat la maturi cat si la pui înainte de participarea la prima etapa din concurs din planul de zbor al asociatiei. După participarea la concurs lista se blochează și în ea nu se mai pot introduce alți porumbei. La ceasurile electronice se introduc şi seriile cipurilor electronice, evitându – se astfel folosirea cipurilor de pe porumbeii prinşi de către alţi columbofili. Angajarea de porumbei fără drept de proprietate asupra lor (talon genealogic) sau folosirea de cipuri ai altor columbofili fără consimţământul acestora atrage după sine excluderea între 1 și 5 ani din campionatul FCPR, atât pentru crescător cât şi pentru porumbeii participanţi pe lista de start din acel an conform evidențelor din carnetul de evidență. Pentru aceasta FCPR va genera anual prin Programul de clasamente o listă cu cazurile de porumbei sau cipuri electronice care apar pe mai multe coduri de crescător. Columbofilii care sesizează seriile de inele sau cipuri electronice cu care au concurat în sezoanele trecute, că apar acum la alți crescători vor sesiza Comisia tehnică județeană care va sesiza în scris Comisia tehnică a județului unde apare crescătorul incriminat. Aceasta are obligația ca în urma sesizării să aplice RNS, conf. Cap III, alineatul j).

    j) Înscrierea porumbeilor într – un concurs se face, de către columbofil, pe fişe colective de cronometrare, în minim două exemplare pentru toate categoriile de distanţe. Fişele sunt puse la dispoziţie de către asociaţie. Cei care folosesc ceasuri electronice computerizate au fişa de cronometrare în memoria calculatorului și se listează după îmbarcare. Înscrierea porumbeilor în fişa proprie la ceasurile mecanice se face obligatoriu la domiciliu, scrisă citet şi fără corecturi.

    k) Participantul la concurs este direct răspunzător de corectitudinea înscrierii următoarelor date pe fişa proprie: asociaţia, seria ceasului constatator, localitatea de lansare, data concursului, seria de pe inelul genealogic al porumbelului, anul, sexul, numele şi prenumele columbofilului (eventual tandemul), numărul de telefon, numărul de licenţă (legitimaţie) adresa exactă a volierei, semnătura proprie.

    l) La toate categoriile de distanţă primii 5 porumbei de pe prima fişă de cronometrare, formează echipa columbofilului.

    m) Înscrierea porumbeilor pe fişe colective de cronometrare se face numai cu pastă, citeţ şi fără ştersături – pentru cele două exemplare se va folosi indigo (plombagină) – se pot folosi şi fişe speciale autocopiatoare. Eventualele erori din cursul îmbarcării se corectează şi se semnează lângă ele de către membrul din comisie care a corectat.

    n) Inelele electronice au o serie unică de identificare care trebuie să apară pe listigul de cipuire. Acestea sunt proprietatea columbofilului.

    o) Începând cu al doilea an de activitate columbofilii au obligaţia participării la minim 4  concursuri (maturi ) sub sancţiunea excluderii din asociaţie şi a tuturor consecinţelor ce derivă din acest fapt.

    p) Începand cu porumbeii inelati din 2013, se accepta participarea in concursurile organizate de catre asociatiile afiliate FCPR si de catre FCPR, doar cu inele distribuite de catre FCPR . Fac exceptie inelele din alte tari, apartinand Federatiilor sau Asociatiilor afiliate FCI, cu conditiia sa detina talonul de proprietate al acestuia.

 

 CAPITOLUL IV

CLEMAREA ŞI ÎMBARCAREA PORUMBEILOR CĂLĂTORI

    a)   Clemarea porumbeilor şi îmbarcarea lor în mijloacele de transport se face  în locuri special amenajate şi numite: CENTRE DE ÎMBARCARE sau CLUBURI.

    b)   Centrele de îmbarcare sunt stabilite de conducerea fiecărei asociaţii şi sunt trecute în protocol (cazul unde concurează mai multe asociaţii) şi se menţionează în planul de concursuri.

    c)   Pentru fiecare centru de îmbarcare conducerea asociatiei va desemna un resposabil de centru (care va răspunde de buna organizare)  şi un tehnic  (care va răspunde de problemele tehnice: procese verbale, fişe de îmbarcare, dosarul concursului). În cazul în care se foloseşte titulatura de club acesta va avea un preşedinte care este şi responsabil de centru.

    d) Columbofilii au obligaţia să îmbarce la acelaşi centru până în momentul desfiinţări lui, sub sancţiunea anularii etapei in cauza

    e)  Organizatorii pot decide şi alte măsuri pentru acordarea şi funcţionarea centrelor de îmbarcare, care să crească siguranţa concursului fără să contravină prezentului RNS.

    f)   Pentru introducerea porumbeilor în concurs se folosesc urmatoarele tipuri de cleme:

1. cleme tip stiker – pentru ceasurile mecanice;

2. cleme electronice (cipuri) pentru ceasurile electronice

    h) Pentru introducerea porumbeilor în concurs se folosesc fişe de cronometrare. Acestea sunt de două feluri:

1.  pentru ceasuri mecanice –  conform anexei de pe www.fcpr.ro;

2.  pentru ceasuri electronice  – care se listează automat.

# Inainte de începerea procedurilor de îmbarcare se verifică setarea ceasului atomic (lucru pe care îl va face și fiecare crescator înainte de îmbarcarea porumbeilor săi)

La imbarcare si la desigilare in cazul sistemelor de club BENZING se va tipari fisa de informatii imediat dupa setarea orei, inainte ca ceasurile sa fie conectate la unitatiile de club. Aceste fise de informatii se vor anexa la dosarul concursului. Dupa tiparirea fisei se poate incepe procedura de imbarcare / desigilare. Informatiile tiparite pe aceste fise vor fi folosite de tehnici si omologatori pentru verificari incrucisate. Lipsa fisei de informatii duce la anularea etapei responsabilului de centru si a tehnicului pe bjudet.

Sistemele de club BENZING trebuie sa functioneze cu versiunea de software RO 3.2 sau o versiune superioara. Imbarcarea sau desigilarea pe unitati de club BENZING cu versiune de software inferioara versiunii RO 3.2 atrage dupa sine anularea rezultatelor.

Ora de îmbarcare apărută pe fișa de desigilare trebuie să fie după ora listări fișei de informații, și în intervalul de îmbarcare, sub sancțiune anulării concursului.

    i) Imediat după îmbarcare acestea se semnează de către comisia de îmbarcare şi  crescător. Fişele care nu au semnătura tuturor membrilor comisiei duc la anularea etapei pentru columbofil (care are obligaţia să verifice) şi pentru membrii care au semnat (aceştia au obligaţia să verifice completarea tuturor căsuţelor).

    j) Indiferent de tipul concursului, îmbarcarea se face în condiţii de maximă siguranţă.  Porumbeii sunt îmbarcaţi de o comisie formată din minim 3 oameni din care este interzis să facă parte crescătorul a cărui porumbei sunt îmbarcaţi, sub sancţiunea anulării etapei pentru acesta şi care vor efectua următoarele operaţiuni:

 • primirea porumbeilor de la proprietar;
 • verificarea lor (matricol, stare de sănătate);
 • trecerea lor peste sistemul electronic de îmbarcare/clemarea cu clema pentru ceas mecanic  şi trecerea acesteia pe fişa de îmbarcare în dreptul porumbelului;
 • compararea seriei de inel cu seria aparută pe ecranul sistemului de îmbarcare (cele două trebuie să fie identice);
 • introducerea porumbeilor în maşina de transport;
 • listarea fişei electronice, finalizarea prin completarea tuturor rubricilor şi bararea poziţiilor libere la fişele mecanice. Fişele se semnează şi se ştampilează de comisie şi crescator.

    k)  În timpul îmbarcării porumbeilor, columbofilului a cărui porumbei se îmbarcă îi este interzis, sub sancţiunea anulării etapei pentru întreaga comisie, să aibă acces la sistemul de îmbarcare, cipurile electronice de pe picioarele porumbeilor, clemele pentru ceas mecanic sau direct la porumbei după operaţiile de clemare/înregistrare. (exceptie cazul prevazut la imbarcare maraton)

    l)  Perioada de îmbarcare dintr – un anumit centru se stabileşte de către organizatori şi este adusă la cunoştinţa columbofililor în timp util prin intermediul internetului, a şedinţelor columbofile sau prin orice alte mijloce de informare.

    m) Pentru îmbarcarea porumbeilor  pe sistemele electronice acestea trebuie să fie conectate la ceasul atomic. Lipsa ceasului atomic de pe fişa de îmbarcare duce la anularea acesteia.

    n) La cei cu ceasuri electronice îmbarcarea porumbeilor se face obligatoriu pe concursul nr. 1 (sau de la prima poziţie). Fiecare crescător este responsabil personal de reglajul ceasurilor electronice privitor la fixarea cursei corecte şi la verificarea funcţionării ceasului atomic . Acest lucru se face de către columbofil înainte de începerea procedurilor de îmbarcare a porumbeilor iar crescătorul, după verificarea ceasului , nu va participa la îmbarcarea porumbeilor săi.

    o) Când sunt mai multe concursuri în acelaşi weekend se respectă ordinea cronologică a îmbarcărilor. Listarea fişei de concurs se face obligatoriu imediat după fiecare îmbarcare şi va fi semnată de comisia de îmbarcare după care este predată crescătorului pentru a – şi completa datele de identificare. Completarea datelor se va face în prezenţa comisiei de îmbarcare. La ceasurile electronice folosite de mai mulţi crescători se va trece numărul concursului în ordine crescătoare pentru fiecare crescător. Fişele unde îmbarcarea s – a făcut pe altă cursă decât cursa următoare (la primul concurs cursa întâi, la restul în ordinea cronologică a îmbarcării) se vor anula.

    p)  Ceasurile mecanice se fixează pe ziua 7, 10 sau 12 (cea mai mare de pe cadran), iar pe bandă se menţionează: numele crescătorului, concursul/concursurile şi data, după care se sigilează.

    r)  Fişele de îmbarcare care ajung la omologator prezentând încălcări ale RNS,  duc la anularea lor de către acesta, în conformitate cu prevederile RNS, duc la anularea etapei  pentru comisia de îmbarcare şi pentru tehnicul de centru.

Columbofilul se va asigura că porumbeii lui sunt îmbarcaţi în totalitate şi după terminarea procedurilor de îmbarcare va semna fişa după ce  a  verificat – o încă o dată. În acelaşi timp va verifica introducerea lui în Procesul verbal al crescătorilor participanţi la respectivul concurs şi semnează (pentru cei ce deţin ceasuri electronice se va trece şi ora de îmbarcare de pe fişa de cronometrare listată), acest proces respectiv în procesul verbal de sigilare unde se vor trece toate ceasurile mecanice şi electronice.

Lipsa orei de listare  de pe procesul verbal al crescătorilor participanţi in cazul ceasurilor electronice duce la anularea etapei in cauza a tehnicului de centru si a tehnicului de judet.

 

CAPITOLUL IV 1

ÎMBARCAREA PORUMBEILOR LA CONCURSURILE DE VITEZĂ, VITEZĂ – DEMIFOND ŞI DEMIFOND

Îmbarcarea porumbeilor călători pentru concursuri se face în locuri special amenajate numite – CENTRE DE ÎMBARCARE sau CLUBURI

Centrele de îmbarcare sunt desemnate de către Comitetul asociaţiei şi se trec direct în Planul de concursuri.  Pe fiecare centru de îmbarcare se va numi un resposabil de centru care va răspunde de corectitudinea organizării operaţiunilor de centru şi un tehnic care va răspunde de dosarul concursului. Fiecare crescător are obligaţia să îmbarce la cel mai apropiat centru de îmbarcare faţă de crescătoria sa, iar responsabilul de centru are obligaţia să îl primească. La desfiinţarea unui centru de îmbarcare se respectă aceeaşi clauză.

Columbofilii îmbarcă la acelaşi centru până la desfiinţarea acestuia în condiţiile RNS conform cap. IV litera b. Aceştia nu au dreptul de a merge în timpul sezonului să îmbarce la alte centre atâta  timp cât  centrul lor nu este desfiinţat. Desfiinţarea unui centru apare în condiţiile stabilite de RNS conform cap. IV litera b. Columbofilii care îmbarcă în alte centre decât cel la care au început planul de concursuri, înainte de desfiinţarea propriului centru, vor fi sanctionaţi cu anularea rezultatelor prin scoaterea lor din toate clasamentele de pe respectivul Plan de concursuri.

    a)  Centrele de îmbarcare se demnează de organizatori astfel încât la un centru să participe minim 15 membrii, 15 ceasuri de cronometrare si minim 150 porumbei. Ele sunt prevăzute în planul de concursuri.

    b)  În momentul când la îmbarcare participă mai puţin de 15 columbofili , mai puţin de 15 ceasuri sau mai putin de 150 porumbei se îmbarcă porumbeii, iar  centrul de îmbarcare se desfiinţează pentru restul planului de zbor, desigilarea  făcându – se la cel mai apropiat centru.

    c)  Organizatorii pot decide şi alte măsuri pentru acordarea şi funcţionarea centrelor de îmbarcare care să crească siguranţa concursului fără să contravină prezentului RNS.

    d) Columbofilii îmbarcă obligatoriu la cel mai apropiat centru de crescătorie.

 

CAPITOLUL IV 2

ÎMBARCAREA PORUMBEILOR LA CONCURSURILE DE DEMIFOND – FOND ŞI FOND

Îmbarcarea porumbeilor călători pentru concursuri se face în locuri special amenajate numite – CENTRE DE ÎMBARCARE sau CLUBURI.

Pentru acest tip de concursuri în fiecare judeţ se pot organiza maxim patru centre de imbarcare , cu distante intre ele de minim 25 km ( distanta rutiera), cu acordul asociatiei organizatoare, minim  20 de columbofili ,minim 20 de ceasuri si minim 250 de porunbei cu clasament pe centre si minim 150 porumbei fara clasament pe centre.

     a) Centrele de îmbarcare sunt desemnate de către asociatia organizatoare şi se cosemneaza în Planul de zbor.  Pentru fiecare centru de îmbarcare se va numi un resposabil de centru care va răspunde de corectitudinea organizării operaţiunilor de centru şi un tehnic care va răspunde de dosarul concursului. Columbofilii îmbarcă la acelaşi centru până la desfiinţarea acestuia în condiţiile RNS. Aceştia nu au dreptul de a merge în timpul sezonului să îmbarce la alte centre cât timp centrul lor nu este desfiinţat. Desfiinţarea unui centru apare în condiţiile stabilite de RNS. Columbofilii care îmbarcă la alte centre decât cel la care au început planul de concursuri, înainte de desfiinţarea propriului centru, vor fi sancţionaţi cu anularea rezultatelor prin scoaterea lor din toate clasamentele de pe respectivul Plan de concursuri.

    b) În momentul când la îmbarcare participă mai puţin de 20 de  columbofili , mai puţin de 20 de ceasuri sau mai putin de 150 porumbei se îmbarcă porumbeii,  iar centrul de îmbarcare se desfiinţează pentru restul planului de zbor.

   c) Organizatorii pot decide şi alte măsuri pentru acordarea şi funcţionarea centrelor de îmbarcare, care să crească siguranţa concursului, fără să contravină prezentului RNS.

 

CAPITOLUL IV 3

ÎMBARCAREA PORUMBEILOR LA CONCURSURILE DE MARATON

Îmbarcarea porumbeilor călători pentru concursuri se face în locuri special amenajate numite – CENTRE DE ÎMBARCARE sau CLUBURI.

Pentru acest tip de concursuri în fiecare judeţ (asociaţie judeţeană) se organizează un  singur centru de îmbarcare, cu exceptia cazurilor speciale unde exista diastanta minima de 50 km intre crescatori CNS poate aproba in urma unei cereri doua centre fara clasament.

Centrele de îmbarcare sunt desemnate de către Comitetul asociaţiei şi se consemneaza în Planul de zbor.  Pentru fiecare centru de îmbarcare se va numi un resposabil de centru care va răspunde de corectitudinea organizării operaţiunilor de centru şi un tehnic care va răspunde de dosarul tehnic al concursului.

Pentru concursurile de maraton fiecare crescător  va îmbarca la centrul asociaţiei proprii sau când nu există,  la centrul de îmbarcare unde participă toată asociaţia în care este membru.

    a) Centrele de îmbarcare se desemnează de asociaţie  astfel încât la un centru să participe minim 50 de  membrii şi 50 de ceasuri de cronometrare .

    b) În momentul când la îmbarcare participă mai puţin de 50 de columbofili, mai puţin de 50 de ceasuri, se îmbarcă porumbeii, iar centrul de îmbarcare se desfiinţează pentru restul Planului de zbor.

    c) Organizatorii pot decide şi alte măsuri pentru acordarea şi funcţionarea centrelor de îmbarcare, care să crească siguranţa concursului, fără să contravină prezentului RNS.

   d) Fiecare crescător are obligaţia să îmbarce la centrul judetului de resedinta a asociatiei din care face parte. Membrii asociatiilor din judetul Ilfov si municipiul Bucuresti, imbarca pe un singur centru.

    e) Pentru concursurile de maraton porumbeii vor fi reclemaţi (control secundar) cu stikere adezive cu serie citibila prin razuire   .

    f) Procedura de lucru este următoarea:

– controlul secundar se face de o comisie formată din trei persoane care notează toţi porumbeii într – un tabel împreună cu numele proprietarului, concomitent cu operaţiunea de clemare normală, respectiv de trecere peste antena electronică.

    g) Astfel se ia o pereche de stichere fără să fie răzuite şi unul se lipeşte pe inelul porumbelului iar cel de – al doilea se lipeşte pe lista de control în dreptul porumbelului controlat.

    h) Opţional crescătorul poate alege să – şi pună singur stikerul pe inelul porumbelului. În acest caz porumbelul este ţinut de unul dintre membrii comisiei iar crescătorul primind stikerul pentru inel îl va lipi pe acesta. Ulterior cel care ţine porumbelul se va asigura că stikerul a ajuns pe inel.

    i) Datorită faptului că crescătorul are posiblitatea ca el sau un împuternicit să pună stikerele peste inel, nu se acceptă reclamaţii pentru porumbeii sosiţi fără stikere.

    j) Crescătorul va primi obligatoriu o fişă de îmbarcare acasă după îmbarcarea porumbeilor la prima comisie . (exemplarul 3).

   k)  La sosirea porumbelului acasă, crescătorul va dezlipi stikerul de pe inel, îl va lipi în dreptul porumbelului pe fişa nr. 3 şi îl va răzui pentru a vedea codul din interior. Acel cod va fi anunţat prin SMS împreună cu seria inelului, anul , ora, minutul şi secunda sosirii.

    l)  La desigilare crescătorul va aduce cu el fişa nr. 3 care va conţine lipite stikerele de la toţi porumbeii sosiţi.

    m) Fişa nr. 3 se va ataşa fişei de desigilare şi va face parte din dosarul concursului în mod obligatoriu. Crescătorilor care nu prezintă fişa nr. 3,  care au diferenţe între codul de pe fişa nr. 3 şi cel de pe reclemare, care au  porumbei a căror serie nu corespunde cu cea de pe tabelul de control secundar,  li se anulează concursul.

    n) Tabelele de reclemare se introduc într-un plic şi se trimit în teren cu dosarul concursului, unde vor fi ştampilate de către lansator. Ulterior tehnicul organizator va compara prin răzuire minim primii doi porumbei/crescator de pe toate clasamentele concursului cu clasamentul provizoriu şi cu cele de pe fişa nr. 3 a crescătorului.

    o) Porumbeii ale căror serii nu corespund cu seriile stikerelor duc la anularea intregului concurs pentru crescatorul in cauza.

    p) Porumbeii sosiţi fără stikere nu vor fi anunti telefonic si li se va anula concursul respectiv. Crescatorul va anunta urmatorul porumbel. Vor fi anuntati primii doi porumbei cu sticker  pentru fiecare concurs.

    r) Sistemele de îmbarcare sunt obligatoriu proprietatea asociaţiei în timpul sezonului de concursuri, asociaţia este direct răspunzătoare de folosirea sistemelor de îmbarcare la toate centrele de îmbarcare din subordinea sa.

   s) Asociaţiile columbofile vor introduce în program marca şi seriile sistemelor de îmbarcare. Orice achiziţie a unui nou sistem de îmbarcare sau renunţare la un sistem, se comunică înainte de a fi folosit la un alt concurs, pe mail, responsabilului cu programul de clasamente. Folosirea pentru îmbarcare a unui alt sistem de club (altă serie) decât cele introduse în program, atrage după sine scoaterea din concurs a tuturor fişelor îmbarcate cu respectivul sistem. Incepand cu sezoul 2013, sistemele de club pot fi achizitionate doar de catre asociatii, pentru a putea fi folosite la cocursurile asociatiilor affiliate la FCPR.

    s)  Organizatorii pot decide orice măsură privind siguranţa concursurilor: reclemare, comisii de reverificare, comisii de aşteptare a porumbeilor, etc. Deciziile organizatorilor sunt suverane iar nerespectarea lor atrage anularea etapei sau după caz a sezonului competiţional pentru columbofilii sau centrele incriminate.

   t)  Îmbarcarea porumbeilor în mijlocul de transport se face pe bază de sexe, în toate boxele, astfel încât să nu se creeze privilegii pentru porumbeii unor columbofili. Această operaţiune se face sub îndrumarea responsabilului de centru  care va nota numărul de porumbei în fiecare boxă şi ulterior va transmite acest lucru persoanei care întocmeşte dosarul concursului pentru a fi specificat în diagramă. Diagrama va trebui să conţină precizat şi numărul de metri pătraţi folosibili ai mijlocului de transport respectiv.

   ţ)  Numărul de porumbei îmbarcaţi în boxe pe unitatea de suprafaţă (un metru pătrat) este de maximum:
1. 40 de porumbei, la concursurile de Viteză, Demifond;

2. 35 de porumbei la concursurile de Demifond – Fond şi  Fond sau la cele la care transportul durează două zile;

3. 25 de porumbei la concursurile de Maraton.

# Cand temperaturile depășesc 25ᵒ C este recomandat să se îmbarce cu 10% mai puțini porumbei.

    u)  Dacă în timpul clemării sau îmbarcării se eliberează involuntar unul sau mai mulţi porumbei şi aceştia sunt ai columbofililor din localitatea de îmbarcare, porumbeii vor fi prezentaţi organizatorilor în aceeaşi zi. Dacă aceşti porumbei aparţin unor asociaţii din alte localităţi, ei vor fi declaraţi până în prima zi a concursurilor, la ora 8 dimineaţa, ziua concursului. În cazul neanunţării porumbeilor scăpaţi, comisia tehnica a asociaţiei organizatoare, poate lua măsuri de anulare a concursului pentru centrul respectiv sau alte măsuri la nivel de clasament. Orice măsură se va justifică prin proces verbal.

    v)  La fiecare centru de îmbarcare se vor întocmi următoarele documente:

– proces verbal cu numele crescătorilor şi numărul porumbeilor îmbarcaţi (vezi anexa pe www.fcpr.ro) – 3 exemplare;

– proces verbal de sigilare a ceasurilor de îmbarcare (vezi anexa pewww.fcpr.ro) –  2 exemplare. Acolo unde mai mulţi crescători concurează în acelaşi ceas, aceştia se trec unul sub altul, iar la seria ceasului se trece semnul următor – // – . Aceste serii notate astfel  nu se calculează la numărul necesar de ceasuri pentru un centru. Folosirea unui ceas de două ori la numărătoare  atrage anularea etapei pentru tehnicul de centru.

Lipsa proceselor verbale atrage după sine anularea etapei pentru responsabilul şi tehnicul de centru.

    x) După terminarea procedurilor de îmbarcare se vor întocmi dosarele concursurilor pentru fiecare centru. Acestea sunt: dosarul de trimis în teren şi dosarul care rămâne la centru până la desigilare.

Dosarul de trimis în teren al centrului conţine:

1. Proces verbal cu numele crescătorilor şi numărul de porumbei îmbarcaţi conform       anexei de pe www.fcpr.ro – 2 exemplare (procesul verbal cu numele crescătorilor şi numărul porumbeilor îmbarcaţi este un document care conţine într – un tabel numele tuturor crescătorilor şi numărul de porumbei îmbarcaţi de către aceştia, iar la final numărul crescătorilor şi porumbeilor participanţi la respectivul centru).

Dosarul care rămâne în posesia tehnicului de centru până la desigilare conţine:

1. Proces verbal de sigilare ceasuri.

2. Proces verbal cu crescătorii şi numărul de porumbei.

# Fisele de imbarcare de la toate centrele dintr-un judet (pentru mecanice Fisa 1/ Fisa doi se poate pastra pt desigilare)  se trimit cu masina de transport in ziua imbarcarii si se centralizeaza in ziua imbarcarii de catre tehnicul de judet.

    y)  Dosarul final  al concursului, de trimis în teren, conţine:

1. Dosarele de trimis în teren de la centrele participante la concurs.

2. Procesul verbal de lansare completat la secţiunle destinate organizatorului conform anexei de pe www.fcpr.ro, în 3 exemplare.

3. Diagrama mijlocului/mijloacelor de transport în 2 exemplare conform anexei de    pe www.fcpr.ro.

4. In cazul in care la concurs participa mai multe judete si sunt mai multe mijloace de transport se aplica prevederile Cap IV, litera y pentru fiecare judet, cu exceptia punctului 2, Procesul verbal de lansare fiind unic si completat de tehnicul asociatiei organizare.

Toate documentele din dosarul final vor fi ştampilate de către lansator, iar în plicul primit de către acesta de la organizatori, vor fi introduse următoarele documente:

1. Proces verbal cu crescătorii participanţi şi porumbeii lor – 1 exemplar pentru

fiecare centru;

2. Proces verbal de lansare – 1 exemplar;

3. Diagrama maşinii – 1 exemplar.

    w)  Deplasările maşinii de la un centru la altul pentru colectarea porumbeilor se face cu maşina sigilată (boxe, jaluzele etc), astfel ca accesul la porumbei să fie imposibil fără ruperea sigiliilor. În caz contrar se vor anula rezultatele responsabilului de centru,   de la centrul de unde s – a plecat fără sigiliu. De intergritatea sigiliului răspunde delegatul însoţitor.

    q)  Înscrierea în fals a unor porumbei sau crescători la un concurs (fişe false), atrage după sine suspendarea din activitatea columbofila pe o perioadă de minim 10 ani a persoanelor responsabile:  tehnicului de la acel centru şi comisia care a semnat fişele.

 

 

CAPITOLUL V

REGLAREA, SIGILAREA ŞI PORNIREA CEASURILOR CONSTATATOARE MECANICE

    a) Columbofilii trebuie să deţină ceasuri de cronometrare conform modelelor aprobate de CNS şi în perfectă stare de funcţionare, cu bandă de hârtie, tuşiere de calitate şi tuburi mici pentru introdus clemele de concurs (la ceasurile fară capac la disc sau fără clapetă la fiecare cusetă).Nu se vor mai accepta ceasuri constatatoare mecanice a caror serie de fabricatie nu este imprimata pe banda de cronometrare. Crescatorul in cauza va fi scos din concurs la fel si porumbeii.

    b) Orice ceas Heirman se va putea folosi numai cu carcasă de plastic de protecţie prevăzută de fabricant sub capac şi o şaibă de la tuşiera de siguranţă.

    c) La ceasurile cu bandă de hârtie dublă, banda valabilă pentru concurs este banda de pe tamburul interior. În caz contrar concursurl se anulează.

    d) Orice ceas de cronometrare trebuie să aibă trecut, pe o etichetă, la exterior, numele şi prenumele proprietarului.

    e) Abaterea acceptată de la ora exactă, în plus sau minus, este de numai 3 minute pentru fiecare 24 de ore de funcţionare a ceasului ( mecanic sau electronic).

    f) Sigilarea ceasurilor se face, indiferent de felul concursului, la centrul şi în perioada de clemare şi îmbarcare a porumbeilor.

   g) Comisia de sigilare este formată din minimum trei persoane, în comisie pot fi incluşi şi delegaţi ai altor asociaţii participante. Numele acestora precum şi al responsabilului de centru se trece în procesul verbal de sigilare.

   h) Pe banda de cronometrare a ceasurilor mecanice, la începutul ei se consemnează:
1. Concursul şi data lansării.

2. Numele şi prenumele columbofilui (columbofililor) ce va/vor introduce cleme în ceas;

3. Seria ceasului;

4. Comisia de sigilare formată din trei persoane cu nume, prenume şi semnătură proprie;

5. Se ştampilează la sigilare si la desigilare

    i) Fixarea indicatorului zilei se face fix pe linia de pe cadran a ultimei cifre (cea mai mare) specifică fiecărui ceas şi anume pe ziua a 7 a, a 10 a sau a 12 a (perioada maximă de funcţionare a ceasului). Pentru ceasurile Junior şi Benzing Paloma fixarea zilei se face pe ziua a 7 a.

    j) Fixarea orei se face la o oră întreagă, cel mai tîrziu la ora 20. Orarul trebuie să fie fixat pe ora stabilită iar minutarul si secundarul trebuie să fie la zero (0).

Organizatorul decide fixarea orei de pornire a ceasurilor (aceiaşi pentru toţi columbofilii participanţi la concursul respectiv dar nu mai tirziu de ora 20).

Ceasul se sigilează de către comisia de sigilare astfel încât inelul format din aţă sau sârmă subţire să nu fie prea larg (să nu permită întredeschiderea capacului), cu plomba ştanţată.

    k) Posesorii de ceasuri electronice vor fi prezenţi doar la desigilarea şi controlul final pentru fiecare concurs, fiind cuprinşi în procesele verbale respective, dar nu mai târziu de anunţarea şi marcarea primului control final la ceasurile mecanice, sub sancţiunea scoaterii din concurs împreună cu porumbeii participanţi.

    l) Cuplarea senzorilor se face obligatoriu pentru fiecare asociaţie de persoane desemnate. Acestea listează după cuplare, lista cuplărilor, o semnează şi o ataşează în dosarul asociaţiei.
Cuplările se fac prin intermediul calculatorului. Orice cuplare cu trapa de îmbarcare sau sosire fără calculator este nulă şi duce la anularea porumbeilor cuplaţi prin această procedură.
Face excepţie de la acest lucru, îmbarcarea de urgenţă , doar în cazul cipurilor defecte constatate în timpul îmbarcării şi pentru aceasta se va ataşa din nou lista de cuplări la dosarul concursului semnată şi ştampilată de comisia de îmbarcare..

    m) Asociaţiile răspund prin responsabilul tehnicul de persoanele desemnate să facă cuplarea senzorilor.

    n) Orice modificare ulterioară a cuplărilor, atrage după sine listarea unei noi liste de cuplări care va ajunge la omologator cu primul dosar. Aceasta se face cu acordul preşedintelui asociaţiei sau al tehnicului sportiv şi sub sancţiunea anulării rezultatelor  celor care nu respectă această prevedere. Lista cu cuplări în format electronic va fi trimisă responsabilului cu programul care o va introduce în programul de clasamente pentru crescătorul în cauză, astfel că cipul nou va intra în baza de date a FCPR.

    o) Fişa ceasurilor electronice care nu corespunde din punct de vedere “control ceas atomic” (care nu arată ora ceasului atomic citită) va fi anulată.

    p) Este interzis să se facă modificări pe fişa de îmbarcare, aceasta ducând la anularea concursului pentrul crescatorul in cauza. Asociaţiile care au concurenţi cu sisteme electronice, vor desemna comisii care vor răspunde de corectitudinea îmbarcărilor.

    r) Columbofilul care participă la concursuri trebuie să posede ceas de cronometrare şi să facă dovada înregistrării obligatorie a porumbeilor proprii în ceasul înscris de pe fişa de cronometrare.

    s) Cu ocazia sigilării ceasurilor la toate tipurile de concurs se întocmeste un proces verbal de sigilare în care vor fi trecute toate ceasurile participante după următorul tabel: nr. curent, nume, prenume columbofil, asociaţie, seria şi modelul ceasului, numărul de ordine a cuşetei de pe circumferinţa discului în poziţia sigilat care va fi semnat de membrii comisiei şi ştampilat corespunzător.

Necomplectarea tuturor cimpurilor din procesul verbal de sigilare-pornire-desigilare duce la anularea etapei tehnicului de centru sau tehnicului de judet.

 

CAP ITOLUL VI

PORNIREA CEASURILOR MECANICE

     a) Pornirea ceasurilor se face pe centre stabilite de către Comisia tehnică a asociaţiilor, la ora stabilită de către asociaţia organizatoare, astfel încat toate ceasurile se pornesc la aceiași oră. Centrele se desemnează astfel încât la un centru să fie grupaţi minim 15 columbofili şi 15 ceasuri constatatoare (mecanice sau electronice). Crescătorii posesori de ceasuri electronice nu au obligaţia de a fi prezenţi la pornirea ceasurilor. În cazul în care nu sunt 15 columbofili cu ceasuri mecanice (dar sunt peste 15 împreună cu cei cu ceasuri electronice) se desemnează o comisie de minim 3 columbofili care vor asista obligatoriu la pornirea ceasurilor şi vor întocmi un proces verbal . Acolo unde se concurează numai cu ceasuri electronice nu se mai face centru de pornire ceasuri.

    b) La pornirea ceasurilor, la controlul final cât şi la lansarea porumbeilor este nevoie de o sursă exactă ce indică ora (momentul) activităţii respective. În acest sens organizatorul trebuie să folosească un ceas de mare precizie, un aparat radio (al şaselea bip sonor marchează ora exactă) sau un telefon mobil, cu solicitarea anterioară a orei exacte la Romtelecom (Robot), posibil ceasul atomic al sistemelor electronice.

    c) Numai după marcajul de pornire a ceasurilor mecanice se va întocmi un proces verbal de pornire în care se vor menţiona: numele şi prenumele proprietarului, seria şi modelul ceasului, numărul cuşetei de pe disc unde se va introduce prima clemă, care va fi semnat de minimum 3 columbofili şi ştampilate. La centrele de îmbarcare unde se fac toate operaţiunile (sigilare, pornire şi desigilare) pentru toţi crescătorii se pot folosi procese verbale comune, care să aibă coloane pentru operaţiile enumerate mai sus şi în care semnează columbofilul la sigilare, la pornire şi dacă este cazul şi la desigilare. (Vezi anexa www.fcpr.ro)

    d) După terminarea operaţiunilor de clemare, îmbarcare, sigilare a maşinii cu porumbei şi a ceasurilor, atât ştampila asociaţiei organizatoare, cleştele de sigilat, cheia de autorizare – evaluare a ceasurilor electronice cât şi sistemele de îmbarcare se vor păstra în condiţii de siguranţă maximă până la desigilare. Responsabilul de centru va răspunde de siguranţa acestora.

    e) Dacă în momentul bătăii de pornire a ceasurilor, un ceas nu porneşte, se acordă 15 minute pentru desigilarea, verificarea şi repunerea ceasului respectiv la + 15 minute, apoi se porneşte şi se sigilează ceasul .

 


CAPITOLUL VII

TRANSPORTUL PORUMBEILOR LA LOCURILE DE LANSARE
    a) Transportul porumbeilor clemaţi se face numai cu mijloace specializate de transport, autorizate de autorităţile statului în acest sens, obligatoriu cu delegat lansator numit de catre organizator,lipsa delegatului lansator duce la anularea etapei in cauza. La etapele care necesita 2 caonducatori auto,. Unu din ei va fi numit delegat lansator., iar în diagrama maşinii se va specifica suprafaţa totală funcţională a boxelor cu porumbei. De la sigilarea masini si predarea dosrului etapei, delegatul lansator este direct raspunzator de tot ce se intampla pana la lansarea porumbeilor.

    b) Pentru transportul porumbeilor asociaţiile vor angaja delegaţi cu atestat conform normelor europene de transport păsări vii.

    c) Porumbeii trebuie să fie asiguraţi cu hrană şi apă pentru ca în cazurile în care lansarea nu se poate efectua la data stabilită, din motive obiective (defecţiune a maşinii, vreme total nefavorabilă, etc.) să se poată amâna lansarea. În această situaţie, delegatul – lansator este obligat să informeze telefonic conducerea asociaţiei organizatoare iar aceasta să aducă situaţia de fapt la cunoştinţa columbofililor participanţi.

   d) După terminarea îmbarcării porumbeilor, fiecare boxă sau seturi de boxe se sigilează de către organizator. În acest moment delegatul – lansator preia de la organizatori:

 • dosarul  de trimis în teren, conform Capitolului IV 3, lit x;
 • numele, prenumele, adresa, nr. de telefon al delegatului – observator din localitatea de lansare a porumbeilor;
 • un plic obişnuit, pentru intern şi unul special (cu valoare timbrată) la concursurile din străinătate, suma de bani necesară.

    e)  Delegatul – lansator trebuie să acorde toate îngrijirile porumbeilor care – i sunt încredinţaţi atât pe drum cât şi la sosirea la locul de lansare (hrană, apă, parcare la umbră, în linişte şi aer liber, etc.). El va deţine un ceas de mână reglat la ora oficială a României şi un telefon mobil utilizabil pe toată durata călătoriei.

 

CAPITOLUL VIII

LANSAREA PORUMBEILOR

    a) Locurile de lansare vor fi aprobate de CNS, pentru perioada 2012 – 2015, conform planurilor de concursuri, atât în localităţi unde funcţionează asociaţii columbofile cât şi în alte localităţi unde nu sunt asociaţii (în acest ultim caz, asociaţia organizatoare va suporta contravaloarea drumului parcurs de delegatul – observator, împuternicit de asociaţia gazdă).

    b) Lansarea porumbeilor se face sub suprevegherea unui delegat – lansator. Această persoană este desemnată de asociaţia din judeţul de unde se face lansarea sau direct de către FCPR pentru concursurile externe.

    c) Prezenţa delegatului – observator este obligatorie la locul stabilit pentru întâlnire şi apoi la locul de lansare. Acesta are obligaţia să verifice numărul de porumbei în boxe conform diagramei şi în cazul în care constată neregului să oprească lansarea şi să anunţe de urgenţă preşedintele asociaţiei din care face parte, iar acesta va lua legatura cu preşedintele CNS sau responsabilul de zonă pentru a se continua verificările.

    d) Delegatul – lansator, imediat după lansare,  va completa procesul verbal de lansare (la lansare se trece ora României), va semna şi ştampila diagramele, procesul verbal cu crescătorii şi va primi într – un plic câte un exemplar din:

1. Proces verbal de lansare.

2. Procesele verbale ale crescătorilor participanţi.

3. Diagrama maşinii.

Acestea vor fi trimise la adresa omologatorului menţionată pe plic, obligatoriu.

    e) În caz de forţă majoră (maşină defectă) se poate efectua lansarea din altă localitate cu aprobarea asociaţiei organizatoare, a CNS (se anunţă telefonic responsabilul de zonă din cadrul CNS şi apoi în scris) şi bineînţeles a conducerii asociaţiei columbofile care va desemna un delegat observator, al noii localităţi, pentru avizarea lansării. Noua localitate va fi consemnată în procesul verbal de lansare.

    f) În cazul în care delegatul – lansator nu soseşte la lansare din motive excepţionale ce nu ţin de culpa asociaţiei organizatoare a concursului, confirmarea lansării va fi dată telefonic de preşedintele CNS sau dacă acesta nu poate fi contactat de un membru al CNS care va informa imediat în scris FCPR despre această lansare. Se va face dovada lansării din acea localitate. Se acceptă maxim un caz de acest tip într – un sezon.

    g) La lansare poziţia GPS a maşinii trebuie să fie vizibilă în pagina de supraveghere de pe internet şi ulterior listată şi ataşată la dosarul concursului. Datele se păstrează un an. Orice concurs la care poziţia maşinii nu poate fi văzută sau la care se introduc alte coordonate decât cele din programul de supraveghere GPS nu se va putea folosi în campionatul naţional. Poziţia maşinii poate fi dată în funcţie de softul programului de supraveghere în grade, minute şi secunde sau doar în grade – longitudine şi latitudine. În programul de clasamente se introduc datele în format grade, minute, secunde, pentru cazul gradelor folosindu – se un program de transformare:

http://www.csgnetwork.com/gpscoordconv.html

http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html

    h) În cazul când sunt mai multe maşini la locul de lansare, se introduc în program datele unei singure maşini şi se filmează lansarea pentru confirmarea prezenţei celorlalte maşini (este valabil şi în cazul în care doar o maşină din cele din teren are sistem GPS).

    i) Lansările concursurilor de fond si maraton se filmează iar filmarea se postează pe internet si se ataşează la dosar. Omologatorul va solicita filmarea. În film este obligatoriu să apară şi delegatul – lansator. Lipsa filmarii duce la anularea etapei pentru responsabilii cu organizarea (președinte, ethnic, etc).

    j)  Lansările porumbeilor din Ukraina se fac doar de către delegaâii desemnaâi de CNS a FCPR, din cadrul asociațiilor din estul României.


CAPITOLUL IX

CONSTATAREA  PORUMBEILOR

Constatarea porumbeilor se face în ceasurile electronice sau mecanice care apar în procesul verbal de sigilare ceasuri. Intrun ceas constatator mecanic , pot introduce stikerele porumbeilor sositi maxim 3 columbofili cu o distanta aeriana de maxim 2 km intre crescatorii.

    a) Porumbeii vor fi constataţi doar la crescătoria a cărei coordonate apar în programul de clasamente. Orice constatare a porumbeilor în alte crescătorii va duce la suspendarea columbofilului pe o perioada între 1 şi 5 ani.

    b) Columbofilii care nu posedă ceas, vor introduce clemele la un alt columbofil, însă trebuie să apară trecuţi pe banda acelui ceas încă de la îmbarcare. Fac excepţie cei al căror ceas se defectează, aceştia pot introduce clemele în alt ceas.

    c) Durata maximă de concurs este următoarea:

 • 2 zile, inclusiv ziua lansării, pentru distanţe de la 100 la 300 km;
 • 3 zile, inclusiv ziua lansării, pentru distante de la  300 la 500 km;
 • 6 zile, inclusiv ziua lansării, pentru concursurile peste 500 km.

# Organizatorii decid durata concursului (în limitele de mai sus) în funcţie de sosirea porumbeilor, organizarea altor concursuri etc.

    d) Timpul de neutralizare este perioada  care se consideră că datorită întunericului porumbeii nu zboară în mod normal. Timpul de neutralizare va fi calculat în funcţie de ora de răsărit şi apus a soarelui. Astfel ziua de concurs va începe cu 30 de minute înainte de răsăritul soarelui şi se va încheia cu 30 de minute după apus. Calculul răsăritului şi apusului se va face pentru fiecare judeţ sau grupuri de judeţe particpante în parte iar aceste date vor fi generate automat pe programul de clasamente, care va calcula neutralizarea corespunzatoare judeţului pe pagina caruia se face clasamentul. Tot pe acest program orice crescător va putea să vadă durata fiecărei zile de concurs pentru a nu exista alte suspiciuni.

    e) Porumbeii  constataţi şi în timpul de neutralizare apar în clasament cu ora sosirii reale, însă în realitate programul calculează viteza fără timpul de neutralizare.

    f) Dacă este cazul, în timpul constatării porumbeilor (a perioadei de aşteptare a porumbeilor) orice columbofil participant este obligat să admită cel puţin doi delegaţi (împuterniciţi telefonic) din partea asociaţiei organizatoare, a omologatorilor, a membrilor CNS sau a CD al FCPR care vor verifica porumbeii sosiţi, clemele şi inelele acestora, ceasul constatator şi marcările acestuia (posibil introducerea unui bileţel şi un control “intermediar” la ceas) etc., după care vor întocmi un proces verbal, cu cele observate, care va fi înaintat de urgenţă conducerii asociaţiei, CNS sau CD al FCPR. Membrii CD, CNS şi omologatorii nu au nevoie de delegaţie. Columbofilul va fi suspendat pentru o perioada de la 1 la 10 ani pentru: urmatoarele lucruri:

1. neprimirea delegaţilor observatori;

2. lipsa ceasului constatator de la crescatorie;

3. ceas desigilat;

4. lipsa porumbeilor cronometraţi în ceas.

    g) În cazul concursurilor de Fond şi Maraton este obligatorie anunţarea prin SMS sau Mail a sosirii primilor doi porumbei (pe crescător) în maxim o oră de la marcarea în ceas.

Anunţul va contine; Categoria concursului.localitatea.numar inel matricol porumbel.contingent.ora sosiri. minutul.secunde, iar la concursul de maraton va contine si seria stikerului.

Ex: fond.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda

Ex: maraton.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda.sticker

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a controla sosirile anunţate de oricare columbofil.   Neanunţarea primilor doi porumbei sosiţi, anuntarea tardivă (peste o oră) sau transmiterea de date incomplete sau incorecte conduce la anularea întregului concurs pentru crescatorul in cauza. Daca un crescator nu se regaseste in clasamentul provizoriu i se va anula etapa in cauza.

Porumbeii sosiţi după ora 22.00 pot fi anunţaţi până cel târziu ora 06.00 a dimineţii următoare.

    h) La Maraton se vor anunţa primii doi porumbei în primele două zile de concurs pentru fiecare judeţ (prima zi = ziua în care sosesc porumbei în judeţul respectiv).

    i) Anunțurile se introduc obligatoriu la concursurile de fond si maraton, în programul de clasamente, la rubrica concurs provizoriu in urma SMS si Mail trimise. Aici va apare ora sosirii,  și automat generat de program ora postării anunțului, pentru a evita situațiile unde porumbeii nu sunt anunțați la timp. Acolo unde ora postării va depășii o oră (perioadă de anunțuri) , anunțul va fi colorat cu roșu si automat columbofilul descalificat.

Exceptional pentru persoanele care nu pot folosii telefonul sau mail-ul, tehnicii de centre pot prelua telefonic anunturile si le introduc in program in termenul de timp stabilit mai sus.

Anuntarea sosiri porumbeilor prin SMS se poate efectua numai de pe numarul de telefon introdus in programul de clasamente corespunzator codului crescatorului.

În condiţiile unui concurs bun, asociația organizatoare  poate decide prin anunţarea telefonică şi prin intermediul internetului sistarea anunţurilor în momentul când se apreciază că minim 40% dintre porumbei au sosit în toate judeţele participante. Acest lucru se face doar cu aprobarea majorităţii asociatiilor participante.

    j) Se consideră prima zi de concurs ziua în care sunt sosiţi şi marcaţi în ceas primii porumbei din concurs (este posibil numai unul) chiar dacă sunt sosiţi în ziua a 2-a, a 3-a etc., după ziua lansării.

    k) In cazul concursurilor mai grele sau care dureaza mai multe zile asociatiile pot opta pentru a organiza seara dupa inchiderea concursului a unor centre pentru a efectua controale intermediare la ceasurile mecanice. La un centru trebuie sa fie minim 15 ceasuri. Daca intr-un judet nu exista 15 ceasuri mecanice se orgaizeaza central pentru cate sunt dar cu participarea a doi membri posesori de ceasuri electronice care sa asiste si sa opereze un process verbal. In cuseta ceasului se introduce un biletel cu inscriptia – Control intermediar. Daca ceasurile se opresc se iau in considerare porumbeii pontati pana la controlul intermediar. Chiar si cu ceasurile oprite, ne-desigilate, columbofilii trebuie sa fie prezenti la desigilare si sa de-a cele doua stopuri finale. Abia dupa aceasta procedura se desigileaza ceasurile. In caz contrar concursul se anuleaza.

 

CAPITOLUL X

DESIGILAREA CEASUIRLOR

    a) Ceasurile se desigilează (în cazul celor electronice se descarcă datele)  pe centre de îmbarcare stabilite de către Comitetul  asociaţiei. Acestea se stabilesc la fiecare etapă şi sunt aceleaşi cu centrele de pornire ale ceasurilor. Ele pot fi, în funcţie de caz, aceleaşi şi cu centrele de îmbarcare.

    b) Obligatoriu la desigilare trebuie să fie prezenţi 15 membrii columbofili şi 15 ceasuri de cronometrare. În caz contrar, centrul respectiv se desfiinţează atât ca desigilare, pornire şi chiar îmbarcare când este centru comun.

    c) Columbofilii au obligaţia să fie prezenţi la ora stabilită sub sancţiunea anulării etapei şi a scoaterii porumbeilor din concurs.

    d) Fiecare centru de îmbarcare va avea un responsabil de centru şi un responsabil tehnic (pot fi aceleaşi persoane în cazul centrelor comune şi de îmbarcare) .

    e) Tehnicul de centru, împreună cu comisiile, va verifica pe rând fiecare ceas, integritatea lui şi prezenţa sigiliilor la ceasurile mecanice şi îl va trece într – un proces verbal de desigilare. Procesul verbal va fi completat cu numele persoanelor din comisie şi cu numele responsabilului de centru.

    f) Dacă din diverse motive, un columbofil nu se prezintă cu ceasul la ora controlului final, ceasul respectiv sigilat, defect, oprit va fi adus obligatoriu la locul şi data clemării porumbeilor în concursul următor când îl va prezenta comisiei tehnic – sportive spre verificare. La ultimul concurs posesori de ceasuri mecanice sau electronice participanți la etapă sunt obligatii sa participle la desigilare, in caz contrar se anulează rezultatele anului respectiv la columbofili în cauză, fara a se scoate porumbeii si crescatorul din concursurile anterioare daca acestea au fost finalizate si omologate.

    g) Columbofilii desigilează obligatoriu la centrele la care au fost desemnaţi întreg sezonul cu excepţia desfiinţări centrului în conditiile RNS. Participarea la desigilare la un alt centru decât cel desemnat va duce la anularea etapei crescătorului în cauză.

    h) La ora fixată de organizator (fix) se dau două stopuri la ceasurile mecanice la o diferenţă între ele de la 1 la 5 min. Diferenţa se stabileşte tot de organizator. Lipsa stopurilor sau perforarea  benzii între stopuri duce la anularea concursului pentru crescătorul în cauză.

    i) Desigilarea ceasurilor se face pe comisii constituite din minim 3 persoane atât pentru ceasurile macanice cât şi pentru cele electronice. Columbofilul nu are voie să participe în niciun fel la desigilarea propriului ceas, sub sancţiunea anulării etapei.

    j) La ceasurile mecanice se trec manual pe fişa de cronometrare ora sosirii porumbeilor corespunzatoare clemelor din ceasul mecanic,  ziua şi ordinea sosirii. Pe banda ceasului se trec seriile porumbeilor, seriile clemelor şi ora, minutul şi secunda sosirii. Marcajele goale se anulează iar pe bandă va semna un membru al comisiei. Acolo unde concurează  mai mulţi crescători într – un ceas se trece şi numele proprietarului porumbelului pe bandă şi în dreptul marcajelor se scriu şi numele crescătorilor. Comisia va analiza banda ceasului mecanic sub următoarele rapoarte:

 • însemnările şi stampilele de la începul benzii;
 • consemnarea numelui şi prenumelui columbofilului sau a columbofililor care au marcat în ceasul respectiv;
 • perforarea de control iniţial care trebuie să fie înainte de marcajul de control iniţial;
 • marcajele să fie vizibile:  zi, ore, minute, secunde (cadranele ce exprimă acest lucru);
 • marcajele de control final (minim două);
 • perforarea benzii în momentul deschiderii ceasului, unică, obligatoriu în al doilea marcaj final sau după acesta;

Se va citi cu atenţie primul control final – abaterea de la ora exactă, în plus sau în minus trebuie să fie mai mică de 3 minute în 24 ore de funcţionare a ceasului. În caz contrar se anulează fişa fără a se scoate porumbeii din concurs.

    k) Comisia de desigilare va anula toate benzile care nu corespund actualului RNS cu privire la: întârzierea ceasului, fixarea acestuia pe ora fixă la pornire, prezenţa stopurilor finale pe bandă, perforarea benzii după marcajul iniţial sau înaintea celui de -al doilea control final, prezenţa comisiei de sigilare, prezenţa ceasului atomic, etc..

    l)  Nu sunt permise la fişele electronice de desigilare  apariţia altor porumbei decât cei îmbarcaţi conform fişei de îmbarcare sub sancţiunea anulării concursului.

   m) La finalul desigilării comisia se va trece nominal şi semnătura pe banda ceasului şi pe fişele cu porumbei (electronice sau mecanice).

    n)  Fişele care trebuiau anulate, dar ajung în concurs şi la omologator, vor fi scoase de acesta şi totodată acesta va anula etapa comisiei şi tehnicului de centru care nu a sancţionat această faptă .

    o) La concursurile de viteză, viteză – demifond şi demifond se anulează toate fişele care nu au porumbei sosiţi, fişele ceasurilor care nu sunt prezente la desigilare, iar aceşti porumbei nu mai intră în concurs. Columbofilii participanți la concurs au obligația să fie prezenți la desigilare, în caz contrar vor fi sancționați în felul urmator de către responnsabilul tehnic județean:

– anularea celei mai bune etape din sezon

– penalitate financiara conform deciziei Comitetului Asociației, decizie care se ia la începerea sezonuluiși se comunică membrilor.

La concursurile de Fond si Maraton se va atasa obligatoriu la fisa de cronometrare, banda de constatare chiar daca nu au marcat nici un porumbel, lipsa benzi constatatoare duce la scoaterea numarului de porumbei din concursul respectiv.

    p) După finalizarea operaţiunilor de desigilare, tehnicul de centru verifică şi  pregăteşte dosarul concursului pentru centrul respectiv. Acesta va conţine:

1. fisele de îmbarcare/desigilare (exemplarul 2)pentru ceasurile mecanice

2. procesele verbale – sigilare, desigilare, pornire;

3.fişele anulate, grupate separat şi scris pe fiecare motivul anulării;

4.   alte procese verbale.

    r) Dosarul trebuie trimis în termenul stabilit de organizatori către tehnicul organizator care va centraliza dosarele, le va verifica şi abia după verificare va da dosarele la clasificator pentru întocmirea clasamentului.

    s) Inainte de începerea procedurilor de desigilare se va verifica setarea ceasului atomic, lucru pe care îl va face și fiecare crescător înainte de desigilarea cesului propriu.

La imbarcare si la desigilare in cazul sistemelor de club BENZING se va tipari fisa de informatii imediat dupa setarea orei, inainte ca ceasurile sa fie conectate la unitatile de club. Aceste fise de informatii se vor anexa la dosarul concursului. Dupa tiparirea fisei se poate incepe procedura de imbarcare / desigilare. Informatiile tiparite pe aceste fise vor fi folosite de tehnici si omologatori pentru verificari incrucisate. Sistemele de club BENZING trebuie sa functioneze cu versiunea de software RO 3.2 sau o versiune superioara. Imbarcarea sau desigilarea pe unitati de club BENZING cu versiune de software inferioara versiunii RO 3.2 atrage dupa sine anularea rezultatelor.

    t) Ora de desigilare apărută pe fișa de desigilare trebuie să fie după ora listării fișei de informații, și în intervalul de desigilare, dar nu mai devreme de ora scrisa pe procesul verbal de desigilare, sub sancțiunea anulării concursului pentru crescatorii in cauza , a tehnicului pe centru si a tehnicului pe judet.

 

 

 

CAPITOLUL XI

CORECŢIILE DE TIMP ALE CEASURILOR

    a) Avansurile sau întârzierea ceasurilor de cronometrare faţă de ora oficială se calculează astfel:

 • se stabilesc diferenţele de timp, în secunde, pentru avansurile sau rămânerea în urmă a ceasurilor între ora oficială şi ora controlului final marcat. Aceste diferenţe reprezintă corecţia totală (Ct) pentru fiecare cronometru;
 • se calculează corecţia pentru o oră (Co) împărţind corecţia totală la numărul întreg de ore de funcţionare a ceasului, mai precis dintre controlul final şi cel initial (N) Co = Ct/N;
 • se calculează corecţia iniţială (Ci) până la ora marcării primului porumbel sosit în concurs, Ci =Co x Np, în care Np este numărul întreg de ore de la pornirea ceasului până la înregistrarea primului porumbel;
 • în funcţie de durata aproximativă între marcările primului porumbel şi de mărimea corecţiei pentru o oră, o jumătate sau un sfert de oră, se aplică corecţia definitivă (CA) tuturor porumbeilor marcaţi în ceasul respectiv. Corecţia definitivă, pentru fiecare porumbel, va apărea  în fişele de cronometrare. Fişele de la ceasurile electronice au tipărită corecţia de timp faţă de ora exactă.

    b) Corecţia de timp nu poate să depăşească 3 minute la 24 de ore, sub sancţiunea anulării etapei.

 

CAPITOLUL XII

CLASAMENTELE  CONCURSULUI

    a) Clasamentele concursului, a porumbeilor şi cel al columbofililor, se întocmesc de către tehnicii de judeţ (sau de către operatorii angajaţi pentru acestea) folosind Programul Naţional de Clasamente. În cadrul organizării concursurilor de către asociatii organizatoare, clasamentele apar pe pagina judeţului care are ca reprezentant tehnicul sportive al asociatiei.

Procesarea datelor se face doar după ce tehnicul de judeţ va verifica dosarul asigurându – se că au fost anulate toate aspectele care nu sunt conforme cu prezentul regulament. Clasamentele se clasifică după cum urmează:

clasamentele la tipurile Viteză Viteza-Demifond şi Demifond pot fi : clasamente generale (la nivel de organizatori), clasamente pe judeţ, clasamente zonale (prin împărţirea în doua a distanţei dintre primul şi ultimul columbofil participant în concurs – zona care nu intruneste numarul de columbofili sau porumbei intra in clasament cu zona anterioara) şi  clasamente pe centre de îmbarcare – acestea numai dacă se întrunesc condiţiile de minimum 20 de columbofili şi 250 porumbei şi minim 20 de columbofili şi 20 de ceasuri prezente la desigilare;

clasamentele la tipurile Demifond-Fond si Fond pot fi:

clasamente generale (la nivel de organizatori),  clasamente zonale (prin împărţirea în două a distanţei dintre primul şi ultimul columbofil participant în concurs), clasamente pe judeţ cu 40 cresaturi , 40 ceasuti si 250 porumbei şi clasamente pe centre de îmbarcare (unde imbarca asociatiile din minim doua judete) dacă se întrunesc condiţiile de minimum 20 de columbofili cu 20 de ceasuri constatatoare şi minim 250 porumbei;

clasamentele la tipul Maraton pot fi:

clasamente generale, clasamente zonale (prin împărţirea în două a distanţei dintre primul şi ultimul columbofil participant în concurs), clasamente pe judet, dacă se întrunesc condiţiile de minimum 50 de columbofili şi 50 de ceasuri constatatoare şi minim 250 de  porumbei.

    b) Clasamentele unui concurs se fac pe baza procesului verbal de lansare care trebuie să fie unic pentru un concurs. Clasamentele întocmite prin cumularea mai multor procese verbale se anulează.

    c) La concursurile de viteză, viteză – demifond şi demifond se anulează toate fişele care nu au porumbei sosiţi şi fişele ceasurilor care nu sunt prezente la desigilare, iar aceşti porumbei nu mai intră în concurs.

    d) Clasificatorul are nevoie ca date generale, iniţiale de lucru, de: ora exactă pornire ceasuri, timpul de la pornire până la lansare, ora exactă, control final, timp de funcţionare ceasuri, număr zile de concurs, durata unei zile de concurs, totalul porumbeilor angajaţi, număr porumbei clasaţi (maxim 20 % din cei angajaţi în concurs), numărul  columbofililor participanţi.

    e) Crescătorii care concurează cu alte asociaţii judeţene decât cea din care fac parte participă la concursuri cu codurile  respectivei asociaţii şi automat sunt centralizaţi în campionatul respectivei asociaţii. Participarea la diferite categorii, cu asociaţii diferite, se face în condiţiile RNS, cu menţiunea că porumbeii sunt legaţi direct de codul de crescător iar aceştia se introduc în lista de start electronică, la începutul sezonului (înainte de prima etapă a asociaţiei respective) .

    f) Ca date particulare ale fiecărui porumbel: poziţia sa în fişa de cronometrare colectivă (echipa primilor 5 porumbei, pentru clasamentul columbofililor), seria inelului matricol, contingent, sex, ziua, ora, minutul şi secunda sosirii scrisă în fişă în dreptul păsării respective.

    g) Clasamentul porumbeilor se întocmeşte în ordinea descrescătoare a vitezelor medii (metri/minut) calculate cu două zecimale şi pentru maximum 20% (douăzeci) din totalul porumbeilor angajaţi în concurs.

    h) Numărul de porumbei luaţi în calcul pentru clasamentul unui concurs va fi numărul total al porumbeilor cumulat din fişele de îmbarcare al columbofililor participanţi la acel concurs, mai puţin la categoriile viteză, viteză – demifond şi demifond unde se întocmeşte clasament doar din fişele prezente la desigilare şi cu porumbei constataţi.

    i) Punctajul penalizat al unui porumbel în clasamentul naţional se calculează după formula cu patru  zecimale şi anume: Lp x 1000 / Np în care Lp este locul porumbelului în clasament, Np numărul de porumbei angajaţi pentru toate categoriile

    j) Clasamentele se pot vizualiza pe site-ul www.fcpr.ro, la secţiunea concursuri pentru fiecare asociaţie judeţeană.

    k) După fiecare concurs organizatorii sunt obligaţi ca în termen de maximum 20 de zile de la data desigilării să finalizeze clasamentele. Participanţii pot să vadă clasamentele direct pe site – ul federaţiei www.fcpr.ro. Contestaţiile, în cazul unor greşeli de calcul, dactilografiere sau omisiune, se iau în considerare dacă au fost adresate, în scris, în termen de maximum 5 zile de la data aflării rezultatelor. Răspunsurile, în scris, ale comisiei tehnice organizatoare la contestaţiile columbofililor, cu privire la  clasamente, este obligatorie în termen de 5 zile. Contestaţiile faţă de răspunsul comisiei tehnice  se trimit de crescători la omologatori, iar aceştia vor trimite răspunsurile  prin intermediul site – ului FCPR.

    l) După epuizarea perioadei de contestaţii, operatorul judeţean în pagina judeţului din  Programul Naţional de clasamente va opţiona butonul – CONCURS FINALIZAT. În acel moment concursul este blocat iar pe clasament apare acest text. Acest buton se opţionează doar în momentul când clasificatorul este absolut sigur că clasamentul este gata. După acest moment pagina va fi blocată şi nu se vor mai putea face alte modificări în clasament. Dacă omologatorul va constata deficienţe şi nevoia de corecturi, acestea se vor face pe baza unui raport scris, trimis de omologator pe mail către responsabilul cu programul de clasamente. Doar după aceea omologatorul opţionează butonul – OMOLOGAT – şi concursul se va putea centraliza.

 

CAPITOLUL XIII

OMOLOGAREA CONCURSURILOR

    a) După finalizarea tuturor operaţiunilor indicate în capitolele de mai sus, responsabilul tehnic organizator va finaliza dosarul concursului şi îl va trimite la omologator.

Dosarul concursului trebuie să conţină următoarele:

 • procesul verbal de lansare;
 • diagrama mijlocului de transport (sau diagramele dacă sant mai multe mijloace de transport);
 • procesul verbal cu numele crescătorilor şi numărul de porumbei îmbarcaţi pentru fiecare centru de îmbarcare;
 • procesul verbal de sigilare ceasuri la toate categoriile (sunt trecute toate ceasurile electronice/mecanice cu care se concurează la concursul respectiv) pentru fiecare centru de îmbarcare;
 • procesul verbal de pornire ceasuri (sunt trecute doar ceasurile mecanice care sunt pornite pentru concursul respectiv) pentru fiecare centru de îmbarcare;
 • procesul verbal de desigilare ceasuri (sunt trecute toate ceasurile electronice/mecanice care sunt prezente la desigilare) pentru fiecare centru de îmbarcare;

alte procese verbale şi acte pendinte de concursul respectiv, posibil abateri şi sancţiuni;

 • listingul poziţiei maşinii la lansare, cu poziţia (coordonatele) de la momentul lansării şi minim două poziţii înainte şi două după lansare (raport poziţii);
 • fişele de cronometrare colectivă,  într – o anumită ordine (pe asociaţii, pe centre de îmbarcare, în ordine alfabetică, etc.) completate corespunzător şi fără ştersături;

       –     benzile ceasurilor de cronometrare (chiar şi cele anulate, fiecare ataşată cu o                           agrafă – nu capsată, gaurită cu ace sau lipită) pliate tip armonica si atasata la

        –    fişa de care aparţine, pentru a facilita verificarea;

–     fişa nr. 3 la etapele de maraton cu stikerele lipite;

  –     adresa şi numărul de telefon ale persoanei cu care omologatorul poate lua    legătura.

# Lipsa oricăruia dintre aceste documente atrage după sine anularea etapei pentru tehnicul concursului. Acesta poate sancţiona la fel tehnicii de centre care nu transmit cele de mai sus cu dosarul centrului, caz în care este absolit de vină.

    b) Comisiile tehnice ale asociaţiilor au obligaţia salvării clasamentelor imediat după opţionarea butonului – concurs finalizat – în calculatorul propriu pentru a preveni defecţiunile tehnice ale programului care pot duce la distrugerea bazei de date.

    c) Dosarele finale ale concursurilor vor fi expediate de către tehnicul sportiv la omologator în termen de 30 de zile de la efectuarea concursului si 10 zile de la ultimul concurs cu puii. În caz contrar CNS va lua obligatoriu una din urmatoarele măsuri:

– anularea rezultatelor tehnicului la etapa respectivă;

– anularea rezultatelor tehnicului pentru întreg sezonul (întârzieri repetate);

– anularea rezultatelor pentru întreg comitetul de organziare la etapa respectivă;

– suspendarea relaţiilor cu FCPR a tehnicului şi/sau  preşedintelui asociaţiei organizatoare (sau a comitetului de organizare).

    d) Carnetele de evidenta cu porumbeii participanți la concursuri se păstrează la sediul asociaţiei, iar omologatorul le va viziona în format electronic în programul de clasamente pe baza unei parole de acces.

    e)  La solicitarea omologatorului, asociaţiile organizatoare au obligaţia să pună la dispoziţia acestuia userul şi parola pentru verificarea poziţiei maşinii. Nerespectarea acestei prevederi va duce automat la nerecunoaşterea concursului în campionatul naţional.

    f) Dosarele se trimit cu poşta rapidă, iar omologatorul va păstra dovada primirii dosarelor pentru eventuale contestaţii.

    g) Omologatorului desemnat din judeţul respectiv, în speţă asociaţiei organizatoare i se vor expedia de către delegaţii –  observatori, scrisorile din localităţile de lansare.

    h) Omologatorul are obligaţia de a aplica întocmai prezentul RNS documentaţiilor concursurilor. În cazul depistării unor abateri neintenţionate, omologatorul are obligaţia să ia legătura cu comisia tehnica a organizatorului.

    j) Timpul maxim de omologare după primirea dosarului este de 30 de zile.

    k) După verificarea dosarului şi a clasamentului omologatorul va acţiona butonul „concurs omologat” şi va apărea mesajul pe clasament „concurs omologat”. Orice modificare înainte de aceasta se va face doar de către responsabilul de program în baza unui raport scris de către omologator.

    l) La sfârşitul anului competiţional,  omologatorii vor prezenta un raport scris  asupra celor omologate, inclusiv cu toate problemele apărute în sezon.  Raportul va fi prezentat în cadrul şedinţei CNS, unde se vor omologa rezultatele finale naţionale şi pe asociaţii. Raportul se va arhiva la sediul FCPR unde se va păstra pentru 2 ani.

    m) Dosarele concursurilor (omologate sau neomologate) se vor păstra, timp de 2 ani la domiciliul omologatorului.

    n) Omologatorul are obligaţia să verifice şi să omologheze (sau să anunţe CNS despre problemele existente în dosar) şi în maxim 30 de zile de la primirea dosarului să bifeze în programul de clasamente butonul „concurs omologat” astfel ca toţi columbofilii să poată viziona acest lucru pe site – ul federaţiei.

    o) Omologatorii au obligaţia să anunţe CNS despre întârzierea trimiterii dosarelor sub sancţiunea anulării rezultatelor acestora.

    p) Dosarele de concurs finale care încalcă prezentul RNS nu vor fi omologate. Omologarea unui concurs care nu respectă prezentul RNS atrage suspendarea omologatorului din activitatea competiţională pe o perioadă între 1 an şi 5 ani.

    r)  Omologatorii au obligaţia sesizarii preşedintelui CNS despre neomologarea unui concurs în termenul de 30 de zile, prevăzut pentru omologare, sub sancţiunea anulării propriilor rezultate.


CAPITOLUL XIV

CENTRALIZAREA REZULTATELOR LA NIVEL JUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL

    a)  În urma rezultatelor obţinute la concursurile omologate se organizează campionatul județean şi Campionatul Naţional Columbofil al României. Acestea sunt centralizate automat de către Programul Naţional de clasamente sub supravegherea tehnicilor de judeţ şi a responsabilului de program din cadrul CNS.

    b)  După ce omologatorul opţionează butonul – OMOLOGAT – al unui concurs, în pagina judeţeană va apare butonul – CENTRALIZARE – (porumbei, respectiv crescători). Responsabilul tehnic care administrează pagina pe care acesta este editat, va trimite prin accesarea acelui buton spre centralizare toate clasamentele concursului, astfel încât toate link-urile clasamentelor conforme cu RNS să devină verzi, atât la porumbei cât şi la crescători. Abia în acel moment punctajele obţinute sunt centralizate în campionatul judeţean. Columbofilii au obligaţia să urmărească propriile punctaje şi să sesizeze imediat responsabilul tehnic, despre orice eroare de program la centralizarea judeţeană.

    c) După finalizarea concursurilor (maturi sau pui) şi finalizarea omologărilor, CNS va transmite o dată pentru finalizarea oricăror contestaţii cu privire la rezultatele finale judeţene, respectiv naţionale. Crescătorii şi tehnicii de judeţ au obligaţia verificării rezultatelor finale şi sesizării responsabilului de program despre eventualele erori. După această dată nu se mai acceptă contestaţii.

    d) În termen de 5 zile (data poştei) tehnicul va trimite la omologator un dosar cu rezultatele finale ale judeţului său. Dosarul va fi ştampilat şi semnat de către preşedintele asociaţiei şi tehnic şi va conţine un opis cu conţinutul dosarului. Acesta va conţine rezultatele judeţene (în format fără totaluri) pentru toate categoriile, în ordinea din programul de clasamente atât pentru porumbei cât şi pentru crescători.  Întârzierea transmiterii acestui dosar se sancţionează cu anularea rezultatelor tehnicului pentru acel an. Transmiterea de date eronate omologatorului în dosarul cu rezultate finale pentru omologare se sancţionează cu:

 • suspendarea tehnicului din funcţie pentru o perioadă între 1 an şi 3 ani;
 • anularea rezultatelor tehnicului;
 • suspendarea tehnicului din campionat pe o perioadă între 1an si 5 ani.

    e) Omologatorul va verifica şi omologa (sau după caz va apela responsabilul cu programul pentru remedierea erorilor pe care ulterior le va transmite şi în scris asociaţiei) şi va prezenta dosarul la şedinţa CNS cu omologatorii, aferentă anului respectiv.

    f) Pentru a fi centralizate în Campionatul Naţional etapele de concurs trebuie să respecte planul de zbor, să se desfașoare conform prezentului regulament și să îndeplinească următoarele condiții minimale sub raport al numeral de porumbei, columbofili și ceasuri constatatoare:

1.   viteză – minim 20 de crescători şi 20 de ceasuri şi 250 de porumbei;

2. demifond –   minim 20 de crescători şi 20 de ceasuri şi 250 de porumbei;

3. viteză – demifond – minim 20 de crescători şi 20 de ceasuri şi 250 de porumbei

4. demifond – fond – minim 20 de crescători şi 20 de ceasuri şi 250 de porumbei, pentru centru si 40 de crescatori , 40 de ceasuri si 250 porumbei penru concursul general

5. fond –  minim 20 de crescători şi 20 de ceasuri şi 250 de porumbei, pentru centru si 40 de crescatori , 40 de ceasuri si 250 porumbei penru concursul general

6. maraton –  minim 50 de crescători şi 50 de ceasuri şi 250 de porumbei.

# Face excepţie de la regulă ultima etapă organizată (chiar dacă nu este ultima din planul de concursuri)  care poate fi organizată sub numărul minim necesar de porumbei şi crescători, aceasta pentru fiecare grupă de tipuri de concursuri – viteză, viteză – demifond şi demifond, respectiv demifond – fond şi fond respectiv maraton. Pentru realizarea centralizarii acestor etape asociaţiile în cauză vor adresa o cerere scrisă responsabilului cu clasamentul din cadrul CNS.

    Centralizarea campionatului atat la porumbei cat si la crescatori  va aparea pe saitul FCPR , numai dupa efectuarea ultimei etapei din planul de zbor atat la maturi cat si la pui.

 

CAPITOLUL XV

CAMPIONATUL NAŢIONAL COLUMBOFIL AL FCPR

Notă: Punctajele vor fi centralizate pe norme conform categoriei concursului!

 

1. CAMPIONATUL PORUMBEILOR
    a) Pentru campionatul porumbeilor la categoria viteză – se consideră punctajul realizat de porumbel în fix 5 (cinci) etape de concurs din tipul viteză sau viteză – demifond cu participarea a minim 20 de columbofili şi 250 de porumbei  parcurgând minimum 1000 km, într – un an: 2(doua) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judetean semi – general sau general , celelalte 3(trei) luându – se la alegere din oricare clasamente.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

Pentru pui norma este identică cu excepţia numărului de kilometri necesari minim –  750km!

    b) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Demifond se consideră punctajul realizat de porumbel în 4 (patru) etape, din tipurile demifond,  viteză – demifond sau demifond – fond cu participarea a minim 20 de crescători şi 250 de porumbei,  parcurgând minimum 1400 km într – un an. Se vor lua obligatoriu 2(doua) din cele 4(patru) etape  din clasamentul judetean, semi – general sau general           celelalte 2(două) luându – se la alegere din oricare clasamente.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

    c) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Fond se consideră punctajul realizat de porumbel în 3 (trei) etape din tipurile  demifond – fond sau fond  parcurgând minimum 1750 km cu participarea a minim 40 de crescători şi 250 de porumbei. Din cele trei etape se poat lua maxim o etapa din clasamentul pe centru (cu participare a minim 20 membri si 250 de porumbei) si obligatoriu o etapa nominalizata (judetean, semigeneral sau general)  etapa nominalizata se poate inlocui cu o etapa de maraton.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

Pentru pui norma este identică cu excepţia numărului de kilometri necesari  – 1500km!

    d) Pentru campionatul porumbeilor la categoria As Fond,se consideră punctajul realizat de porumbel în 5 (cinci) etape peste 500 km din tipurile  demifond – fond,  fond sau maraton, luandu-se in calcul maxim 2 etape cu clasamente pe centru la categoria fond centru (cu participare a minim 20 membri ,20 ceasuri si 250 de porumbei).

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor  din cei 3 ani.
    e) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Maraton se consideră punctajul realizat de porumbel în 2 (două) etape din tipul maraton  cu participarea a cel puţin 50 de crescători şi 250 de porumbei. Una dintre etape se va lua obligatoriu din clasamentul general sau zonal. (fac excepţie concursurile naţionale unde se pot folosi clasamentele zonale).

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

    f) Pentru campionatul porumbeilor la categoria As Maraton se consideră punctajul realizat de porumbel în 3 etape din tipul  maraton, cu participarea a cel puţin 50 de crescători, 50 de ceasuri la fiecare etapă. Punctajul unei etape se va centraliza obligatoriu de pe clasamentul general sau zonal. (fac excepţie concursurile naţionale unde se pot folosi clasamentele zonale).

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

    g) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Maraton extrem se ia în calcul punctajul obţinut în două etape din tipul  maraton  si cu un total de 2000 km, cu participarea a minim 50 de crescători, 50 de ceasuri şi 250 de porumbei indiferent de distanţele pe care le au ceilalti crescatori . Una dintre etape se va centraliza din clasamentul general sau zonal. (fac excepţie concursurile naţionale unde se pot folosi clasamentele zonale)

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

    h) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Maraton National se ia în calcul punctajul obţinut în două etape din cele doua nationale , cu participarea a minim 50 de crescători şi 250 de porumbei .

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

    i) Pentru campionatul porumbeilor la categoria General se consideră punctajul realizat de porumbel în 6 (şase) etape parcurgând minim 1800 km după cum urmează:

 • 2  etape, din tipul  viteză, sau viteză – demifond,
 • 2  etape, din tipul  demifond, viteză – demifond sau demifond – fond
 • 2  etape, peste 500 km.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

Pentru pui norma este identică cu excepţia numărului de kilometri necesari minim– 1500 km!

    j) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Porumbel AS Speed se consideră punctajul obţinut la 10 etape de concurs din tipurile viteză, demifond, viteză – demifond şi demifond – fond.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

    k) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Porumbel AS Naţional este necesar ca un porumbel să îndeplinească normele din campionat la viteză, demifond, fond, general  şi maraton. Punctajul se calculează prin însumarea punctajelor din aceste categorii.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizăndu-se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul  pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându- se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

    l) Pentru campionatul porumbeilor la categoria Record – se cumulează totalitatea kilometrilor clasaţi în cariera de porumbel, minim 10.000 km şi obligatoriu minim o etapa clasata/an. Se contabilizează etapele începând cu sezonul 2008.

    m) Campionatul copiilor (între 10 şi 16 ani) la porumbei maturi – se consideră punctajul realizat de porumbel în 5 (cinci) etape indiferent de numărul de km şi tipul de concurs, într – un an. Nu se organizează palmares.

    n) Campionatul copiilor (între 10 şi 16 ani) la pui – se consideră punctajul realizat de porumbel în 3 (trei) etape de la concursurile cu puii  indiferent de numărul de km, într – un an.
Nu se organizează palmares.

    o) La pui normele se realizează după criteriile de mai sus. (cu excepţiile prevăzute la categoriile viteză şi fond si general).

    p) PORUMBELUL ANULUI

FCPR premiază anual porumbelul cu cel mai bun procentaj de clasări din 10 etape de concurs.

 ATENTIE  Se va premia primul porumbel pe tara si primul porumbel pe judet.

Regulă de participare:

10 etape particpare la concursuri cu un minim de 5000 km

 

2.CAMPIONATUL  COLUMBOFILILOR
    a) La categoria viteză crescător se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrişi pe fişa de cronometrare numărul 1, la fix 5 (cinci) etape de concurs, din tipurile viteză şi viteză – demifond cu participarea a minim 20 de  crescători şi 250 de porumbei şi norma de kilometri  –  minim 1000 km într – un an; 2(două) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judeţean semi – general sau general, celelalte 3(trei) luându – se la alegere din oricare clasamente.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

    b) La categoria demifond crescător se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrişi pe fişa de cronometrare numărul 1, la fix 4 (patru) etape de concurs, din tipurile  demifond, viteză – demifond sau demifond – fond cu participarea a minim 20 de crescători şi 250 de porumbei  şi norma de kilometri –  minim 1400 km într – un an; 2(două) din cele 4(patru) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul judeţean sau general, celelalte 2(două) luându – se la alegere din oricare clasamente.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.
    c) La categoria fond crescător se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrişi pe fişa de cronometrare numărul 1, la fix 3 (trei) etape de concurs, din tipurile demifond – fond şi fond cu participarea a minim 20 de crescători şi 250 de porumbei şi norma de  1750 km.

Din cele trei etape se poat lua maxim o etapa din clasamentul pe centru (cu participare a minim 20 membri si 250 de porumbei) si obligatoriu o etapa nominalizata (judetean, semigeneral sau general)  etapa nominalizata se poate inlocui cu o etapa de maraton.

Pentru palmaresul  pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani.

Pentru palmaresul pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.
    d) La categoria maraton crescător se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrişi pe fişa de cronometrare numărul 1, la fix 3 (trei) etape de concurs, din tipul maraton cu minim 50 de columbofili şi 250 de porumbei. Una dintre etape se va centraliza din clasamentul general sau semi-general. (fac excepţie concursurile Berlin naţional şi semi – naţionale unde se pot folosi clasamentele zonale)

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

    e) La categoria general crescator se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrişi pe fişa de cronometrare numărul 1, la fix 6 (şase) etape de concurs, la alegere în următoarele condiţii:

– 2 etape, din tipul viteză;

– 2 etape, din tipul viteza – demifond sau demifond – fond;

– 2 etape, peste 500 km,

cu norma de 1800 km realizată în aceste 6 etape, într – un an.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmareul pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

    f) La categoria As crescător participa columbofilii care au realizat norma cu echipa la urmatoarele 5 categorii: viteză, demifond, fond , general şi maraton. Punctajul pentru categoria AS se face prin însumarea punctajului penalizant la toate cele cinci categorii enumerate mai sus.

Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani. Pentru palmaresul pe 3 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 3 ani.

    g) La categoria crescător pui se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrişi pe fişa de cronometrare numărul 1, la fix 5 (cinci) etape de concurs cu puii; 2(două) din cele 5(cinci) etape se vor lua obligatoriu din clasamentul general, semi  – general sau judeţean, celelalte 3(trei) luându – se la alegere din oricare clasamente. Pentru palmaresul pe 2 ani este necesară realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizându – se prin însumarea normelor din cei 2 ani.

    i) Campionatul copiilorcrescător copii (între 10 şi 16 ani) la porumbei maturi – se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrişi pe fişa de cronometrare numărul 1, la fix 5 (cinci) etape de concurs, fără normă de kilometri şi indiferent de tipul concursului într – un an. Nu se organizează palmares.
     j) Campionatul copiilorcrescător copii pui – (între 10 şi  16 ani) la pui – se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a numai 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei înscrişi pe fişa de cronometrare numărul 1, la fix 3 (trei) etape de concurs, de la concursurile cu pui fără normă de kilometri. Nu se organizează palmares.

    k) În situaţia în care se vor regăsi punctaje egale atât la porumbel cât şi la crescător, departajarea se va face în funcţie de km. ( cel cu numarul de km mai mare va fi considerat primul).

    l) Pentru fiecare categorie competiţională la porumbei (excepţie Campionatul copiilor) se vor centraliza urmatoarele sub-categorii (în condiţiile existenţei a măcar unui porumbel / categorie):

– maturi (porumbei în vârstă de minim 2 ani);

– tineret;

– pui;

– palmares pe 2 ani tineret;

– palmares pe 2 ani maturi;

– palmares 3 ani.

    m) Pentru fiecare categorie competiţională la crescători (excepţie campionatul copiilor)  se vor centraliza următoarele subcategorii (în condiţiile existenţei a macar unui crescător / categorie):

– rezultate pe un an;

– rezultate pe doi ani – palmares pe 2 ani;

– rezultate pe trei ani – palmares pe 3 ani.

    n) Titlul de Maestru Columbofil se obţine după îndeplinirea următoarelor condiţii:

– două titluri de campion naţional la porumbei (doi ani diferiţi);

– două titluri de campion naţional crescători (doi ani diferiţi);

– ocuparea unui loc în primii 3 în Campionatul Olimpic al FCPR (clasa sport) în doi ani diferiți.

 

CAMPIONATUL NAŢIONAL AL ASOCIAŢIILOR AFILIATE FCPR

Se va lua în calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a primilor 5 porumbei (indiferent de varsta) din cadrul fiecarei asociatii la urmatoarele categorii:

-viteza

-demifond

-fond

-general

-maraton

 

 

CAMPIONAT NAȚIONAL COLUMBODROM

FCPR va organiza anual “Campionatul Crescători Columbodrom”, punctajul în acest campionat fiind dat de cumularea punctelor obținute de primul porumbel sosit și clasat după formula de clacul al FCPR,  al crescatorului, la etapa finală, în 3 columbodroame avizate de catre FCPR. Pot participa doar puii cu inele FCPR. Columbodroamele care doresc ca participanții lor și porumbeii acestora sa fie incluși în acest campionat vor trimite o cerere catre FCPR pana la 15 februarie a fiecarui an și vor achita taxa per/porumbel stabilită de către FCPR. Suuamva fi folosită pentru premiere și pentru eventuale premii în bani

 

CRESCĂTORUL ANULUI

FCPR premiază anual columbofilul cu cel mai bun procentaj de clasări din 10 etape de concurs.

Regulă de participare:

10 etape particpare la concursuri cu un minim de 5000 km

Procentajul de porumbei clasați se cumulează și se împarte la 10 – iar suma obținută este punctajul crescătorului pentru acest campionat.

Se premiază doar primul loc cu un trofeu transmisibil și cu o plachetă. Columbofilul campion va avea gratuitate la banchetul de decernare a treofeelor din anul urmator și va premia personal următorul campion cu trofeul transmisibil.

Cel care cîștigă de trei ori trofeul îl va păstra definitiv.

 

CAPITOLUL XVI

CATALOGUL NAŢIONAL ŞI EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ COLUMBOFILĂ A ROMÂNIEI

    a) În urma centralizarii rezultatelor finale, naţionale şi judeţene, FCPR va edita anual Catalogul Naţional FCPR. Acesta va conţine Campionatul Naţional pentru toate categoriile de distanţă – primii 500 de porumbei şi crescători pe fiecare categorie şi Campionatele judeţene pe categorii – primii 3 porumbei şi crescători pe categorie. Modul său de editare şi comercializare va fi hotărât de Comitetului Director al FCPR în fiecare an.

    b) Anual FCPR va organiza Expoziţia Naţională Columbofilă a României sub titulatura – ZILELE COLUMBOFILIEI ROMÂNE. Aceasta se organizează de către asociaţiile afiliate, sub cordonarea Comitetului Director al FCPR. Asociaţiile care doresc să organizeze Expoziţia Columbofilă Naţională, trimit la sediul FCPR o adresă prin care solicită acest lucru, înainte cu un cel puţin un an iar Comitetului Director decide cine va fi organizatorul. De regulă decizia se ia în cadrul sedinţei organizate în cadrul Expoziţiei Columbofile Naţionale a anului în curs.  În funcţie de spaţiul existent în sala de expoziţie, preşedintele CNS, va decide numărul de porumbei pentru fiecare categorie care va participa în expoziţie.

    c) Columbofilii vor opţiona prin intermediului tehnicului de judeţ, în Programul Naţional de Clasamente, participarea porumbeilor proprii în Expoziţia Naţională. În urma opţionărilor se face selecţia porumbeilor participanţi în expoziţie. Acest lucru se face electronic şi lista este publicată pe site – ul FCPR. După publicarea listei, timp de 5 zile se poate contesta corectitudinea acesteia sub raportul porumbeilor nominalizaţi dar care lipsesc din selecţia pentru expoziţie. Datele limită pentru aceste operaţiuni vor apare pe site – ul FCPR.

    d) Columbofilii vor achita contravaloarea taxei de boxă stabilită de organizatori la predarea porumbeilor în sală. In cazul ne-prezentarii se achita o taxa stabilita de organizator, iar acesta poate refuza porumbeii intregului judet pentru ne-plata exemplarelor lipsa.

    e) Fişele de expoziţie se tipăresc de către FCPR, în urma deciziei Comitetului Director, iar contravaloarea acestora se achită de către deţinătorii porumbeilor expuşi.

    f) Primii 3 porumbei şi primii trei crescători la fiecare categorie vor fi recompensaţi cu trofee de către FCPR – ca organizator al Campionatului Naţional Columbofil al României.

    g) Un porumbel poate participa la Expoziţia Naţională la o singură categorie.

    h) Porumbeii vor fi prezentaţi la sala de expoziţie de către o delegaţie a asociaţiei, având asupra lor un tabel (două exemplare ştampilate cu ştampila  asociaţiei) cu porumbeii participanţi (poate fi listat din lista porumbeilor pe judeţe care va apare pe site – ul FCPR) şi certificatul sanitar – veterinar pentru porumbeii participanţi la expoziţie.

    i) În situaţia în care la expoziţiile naţionale se sustrage un porumbel, proprietarul acestuia va fi despăgubit astfel:

– dacă porumbelul figurează în primele 5 de locuri din campionatul naţional valoarea sumei este de 1000 Euro;

– dacă porumbelul figurează între locurile 5 şi 20 din campionatul naţional valoarea sumei este de 500 euro

– dacă porumbelul figurează după primele 20 de locuri din campionatul naţional valoarea este de 300 Euro.

 

CAPITOLUL XVII

OLIMPIADA ŞI EXPOZIŢIILE COLUMBOFILE INTERNAŢIONALE

a)       FCPR organizează anual Campionatul Olimpic, după normele de participare la Olimpiadă. Pentru acesta pe pagina fiecărui judeţ de pe Programul Naţional de Clasamente va exista un Card Electronic de calcul automat al primilor trei porumbei la fiecare categorie. Crescătorii care doresc si au porumbei cu rezultate conform normelor FCI vor sesiza tehnicul asociaţiei care va verifica rezultatele şi le va introduce în cardul electronic. De aici se va face automat centralizarea naţională a porumbeilor. Primii trei porumbei vor participa în expoziţie şi vor fi premiaţi cu trofee ca şi Campioni Olimpici la fiecare categorie.

b)     În Campionatul Olimpic poate participa orice columbofil din Romania cu condiția să fie membru în asociațiile afiliate în FCPR sau într-o entitate care are semnat protocol de reprezentare cu FCPR.

c)      Entitățile columbofile care au protocol de reprezentare a FCPR trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții

1)      Clasamentele care se vor lua în calcul pentru Campionatul olimpic se vorefectua în Programul Național de Clasamente. Entitățile vor primii user și parola pentru fiecare plan de zbor

2)      Entitățile reprezentate vor achita o taxa  de 1,1 Euro/10 porumbei introduși în listele de start, în pagina din program unde vor avea Planul de concursuri

3)      Entitățile reprezentate vor respecta prevederile prezentului regulament cu privire la îmbarcarea porumbeilor, transportul porumbeilor, lansarea porumbeilor, dosare de concurs, desigilarea ceasurilor, și întocmirea clasamentelor.

4)      Dosarele finale ale concursurilor luate în calcul pentru Campionatul Olimpic se întocmesc după prezentul RNS

5)      Dosare de concurs ale concursurilor luate în calcul pentru Campionatul Olimpic se vor omologa de către omoloatorii desmenați de către FCPR

6)      Începănd cu zborurile cu puii, pot fi selectați pentru participare la Olimpida și Cupa Continentală (Europa Pigeons Championship) doar porumbeii cu inele cu sigla FCI

7)      Pentru Campionatul Olimpic la categoriile viteză și demifond se acceptă planuri de concurs conforme cu cerințele expoziționale FCI

8)      Pentru categoria Fond se accepta mai multe planuri de concurs doar pe direcții diferite cu cel puțin 90˚. În cazul în care asociațiile afiliate la FCPR au plan de zbor pe o direcție, acesta rămîne suveran pe aceea direcție urmând ca entitățile reprezentate să facă protcol cu asociațiile FCPR din județul respectiv, pe plan sportiv. În caz de ne-înțelegeri FCPR poate arbitra.

9)      Pentru categoria maraton se accepta mai multe planuri de zbor doar pe direcții diferite cu minim 90˚. În cazul în care asociațiile afiliate la FCPR din respectivul județ au plan de concursuri pentru maraton, entitățile reprezentate vor face protocol de colaborare pe plan sportiv. În caz de ne-înțelegeri FCPR poate arbitra.

10)  În cazul etapelor naționale doar acestea sunt acceptate pentru norma olimpică.

11)  Pentru acceptarea palmarelului 2013 – 2014 entățile afiliate vor trimite dosar de recunoaștere. Cerințele acestui doar vor fi impuse de către FCPR și se vor paza doar pe prevederile prezentului RNS.

    d) Crescătorul va opta pentru categoria unde trimite porumbelul la expoziţie. Pentru a fi premiat porumbelul trebuie să fie prezent în expoziţie la categorie olimpică şi să participe obligatoriu la manifestările internaţionale. În caz contrar crescătorul va fi penalizat cu suma de 200 euro.

    e) Calculul punctajelor prin carduri electronice se aplică tuturor manifestărilor internaţionale şi se face la solicitarea crescătorului. De corectitudinea datelor răspunde tehnicul asociaţiei. Pentru introducerea de date eronate acesta va fi penalizat conform articolelor statutului sau prezentului regulament.

    f) Atenţie: pentru Campionatul Olimpic sau pentru orice alte manifestări internaţionale unde participă Lotul ROMÂNIEI se poate participa doar cu inele genealogice româneşti iar începandu cu inelele din 2014 doar cu inele cu sigla FCI connform deciziei Congresului International al FCI.

    g) În situaţia în care se vor regăsi punctaje egale atât la porumbel cât şi la crescător, departajarea se va face în funcţie de km (cel cu numarul de km mai mare va fi considerat primul).

    h) Normele de participare se publică anual pe site-ul FCPR cu minim 30 de zile înainte de manifestarea internațională.

    i) Pentru categoria Maraton, la Olimpiadă și Expozițiile Internaționale, participă porumbeii cu punctele obținute în Concursurile tip Maraton FCPR.

 

CAPITOLUL XVIII

PARTICIPAREA LA MANIFESTĂRI INTERNAŢIONALE APORUMBEILOR DIN CLASA STANDARD

    a) Lotul de standard al Romaniei se alege prin arbitrare de către o comisie desemnată de preşedintele Corpului Naţional de arbitri.

    b) Arbitrarea se face în cadrul Expoziţiei Naţionale a FCPR pentru porumbeii standard. Aceştia sunt porumbeii participanţi la concursurile organizate de către FCPR şi care întrunesc numărul de kilometri necesar categoriilor de standard conform normelor olimpice.

    c) La Olimpiadă sau la alte manifestări România participă cu 5 masculi şi 5 femele, care au obţinut cel mai bun punctaj la arbitrare.

 

CAPITOLUL XIX

SESIZĂRI, ABATERI, SANCŢIUNI

    a) Orice membru columbofil, indiferent de funcţia pe care o ocupă la nivel de asociaţie, sau federaţie este obligat să respecte întocmai prevederile prezentului regulament.

    b) Competenţele de sancţionare în conformitate cu prevederile prezentului regulament sunt următoarele:

1. Membrii columbofili vor fi sancţionaţi de către comisiile de disciplină  ale asociaţiei din care fac parte; comisiile de disciplină  au obligaţia sancţionării, conform cu prezentul RNS şi a comunicării în scris în 10 zile de la sentinţă, columbofilului în cauză; deciziile comisiei de disciplină se vor contesta la comisia de disciplină, arbitraj şi litigii a FCPR; neaplicarea corectă a RNS şi aplicarea altor sancţiuni de către comisia de disciplină judeţeană atrage în cazul contestaţiilor anularea sezonului competiţional pentru membrii comisiei de disciplină judeţeană, care au votat altă sancţiune conform procesului verbal întocmit.

2. CNS va sancţiona în conformitate cu prezentul RNS chestiunile referitoare la organizarea concursurilor, omologarea şi centralizarea rezultatelor, respectiv persoanele implicate, asociaţiile sau comitetele de organizare, omologatorii, responsabili de zonă etc.; astfel către CNS se trimit doar sesizări cu privire la activitatea organizatorică; deciziile CNS se comunică în termen de 10 zile în scris sau pe site – ul FCPR celor în cauză; contestaţiile la deciziile CNS se rezolvă de către  Comitetul Director al FCPR.

3. Comisia de disciplină, arbitraj şi litigii a FCPR judecă prin prisma prezentului RNS   contestaţiile primite de la columbofili la deciziile comisiilor de disciplină  judeţene. Deciziile comisiei de disciplină, arbitraj şi litigii a FCPR se comunică în termen de 10 zile în scris sau pe site – ul FCPR celor în cauză. Contestaţiile la deciziile comisiei de disciplină se depun la Comitetul Director al FCPR.

4. Comitetul Director soluţionează cazurile numai prin prisma prezentului RNS. Deciziile comitetului director se comunică în scris sau pe site – ul FCPR celor în cauză în 10 zile de la decizie.

    c)  Sesizări cu privire la abateri de la articolele prezentului RNS trebuie făcute, obligatoriu, de orice membru columbofil, imediat după observarea sau aflarea faptului în sine, atât verbal cât şi în scris. Ele vor fi adresate comisiilor de disciplină judeţene pentru abateri ale columbofililor şi CNS, pentru abateri la nivel de organizare, omologare, centralizare rezultate.

    d) Când a fost descoperită o fraudă şi s – au întocmit procese verbale în acest sens sau a apărut un litigiu referitor la înscrisuri cu caracter tehnic, acestea trebuie păstrate de către comisia care a dispus în cauză, deoarece hotărârea respectivă poate fi contestată pe linie ierarhică în cadrul FCPR. Comisiile nu au dreptul să elibereze părţilor în litigiu documentele cauzei.

    e) Pe lângă sancţiunile prevăzute la fiecare capitol se vor mai aplica sancţiuni de anulare a etapei sau a sezonului pentru următoarele:

 • Clemarea porumbeilor de acasă sau clemarea porumbeilor de către proprietarul lor, atât la concurenţii cu ceasuri mecanice cât şi electronice, conduce la anularea rezultatelor din acel an;
 • Angajarea  porumbeilor la concursuri fără inele matricole, cu inele tăiate, lărgite, sudate, falsificate conduce la anularea etapei columbofilului care îi deţine, precum şi membrilor comisiei de îmbarcare;
 • Clemarea porumbeilor unui columbofil cu aceleaşi cleme de la alt concurs (seria întreagă, nu atunci unde din combinaţia cifrelor apar câteva) – fac excepţie clemele electromagnetice care sunt permanente – conduce la anularea etapei pentru columbofil şi comisia de îmbarcare;
 • Cuşeta cu două cleme şi marcarea corespunzătoare. Marcarea fără clemă va fi anulată;
 • Nesigilarea mijlocului de transport după îmbarcare se sancţionează cu anularea etapei pentru responsabilul de centru;
 • Distrugerea de sigilii şi boxe cu scăpări de porumbei pe timpul transportului porumbeilor în concurs se sancţionează cu anularea etapei celor vinovaţi sau în cazuri grave duce  la anularea întregului concurs sau după caz a centrului care a fost implicat în această situaţie.
 • Refuzul de a participa la cererea responsabilului de centru la activităţile columbofile atrage anularea etapei pentru columbofilul care nu respectă indicaţiile primate.
 • Neprezentarea cu ceasul constatator la locul şi ora stabilită pentru marcările de control iniţial (mai puţin cei cu ceasuri electronice)  sau control final.
 • Fişa de cronometrare care nu a fost completată corespunzător, conţinând modificări, ştersături, completări, se anulează. De asemenea,  marcările de pe bandă care nu se pot citi integral se anulează;
 • Banda care nu este perforată sau conţine perforări între controlul iniţial şi cel final, inclusiv, se anulează;
 • Ceas de cronometrare oprit;
 • Banda de cronometrare când este pe tamburul exterior al ceasurilor cu două tambure se anulează;
 • Abateri mai mari de 3 minute pe zi a tuturor tipurilor de ceasuri (mecanice sau electronice) de la ora exactă la controlul final, duc la anularea etapei;
 • Fixarea – pornirea greşită a ceasurilor, inclusiv a celor electronice, sub raport al cursei şi al ceasului atomic, duce la anularea etapei;
 • Prezentarea la activităţile columbofile a unui membru în stare de ebrietate cu generare de incidente conduce la anularea rezultatelor proprii la concursul respectiv.

    f) Pe lângă sancţiunile prevăzute la fiecare capitol se vor mai aplica sancţiuni de suspendare din activitatea columbofilă pentru următoarele:

 • Adresare de injurii şi calomnii oricărui membru columbofil la şedintele columbofile, la îmbarcări – desigilări sau în orice cadru organizat cu scopul întreprinderii de manifestări  columbofile atrage suspendarea din campionatul naţional pe o perioadă între 1 an şi 10 ani;
 • Orice încercări dovedite de fraudare a concursurilor atrage suspendarea din campionatul naţional pe o perioadă între 1 an şi 10 ani;
 • Nerespectarea angajamentelor luate la înscrierea în asociaţia columbofilă atrage după sine suspendarea din activitatea competiţională pentru o perioadă între 1an şi 10 ani;
 • Fraudarea concursurilor prin orice mijloace constituie o abatere gravă şi se pedepseşte cu suspendarea celor implicaţi şi totodată a responsabilului de centru pe o perioadă între 5 ani şi 10 ani din campionatul naţional;
 • Furturi de cleme, de porumbei în timpul îmbarcării, transportului, lansării se sancţionează cu excludere între 5 ani şi 10 ani;
 • Deţinerea de porumbei fără drept de proprietate (furaţi, prinşi etc.) se sancţionează cu excludere între 1 an si 10 ani;
 • Deţinerea de instalaţii în scopul prinderii porumbeilor se sancţionează cu excludere între 1 an şi 10 ani;
 • Manifestarea unui comportament violent sau acţiuni care conduc la violenţe fizice desfăşurate la sediul centrului de îmbarcare/filialei/asociaţiei şi îndreptate împotriva unui alt membru columbofil sau a unei terţe persoane implicate în organizarea evenimentului sau invitată să participe la respectivul eveniment;
 • Suspendarea responsabilului de centru pentru o perioada intre 1 si 5 ani, in cazul in care la central respective se constata o frauda generate de ne-respectarea procedurilor de imbarcare sau desigilare.
 • Folosirea altor distante de concurs prin introducerea in Programul National de Clasamente a unor coordinate eronate fata de cele ale crescatoriei.

    g) Sancţiunile se vor aplica numai în urma unor cercetări (anchete) minuţioase, din care să reiasă vinovăţia celor în cauză; orice sancţiune trebuie adusă la cunoştinţa celui implicat prin adresă scrisă sau prin intermediul site – urilor (Asociaţiei sau Federaţiei).

    h) Toate divergenţele ivite între columbofil şi asociaţie se soluţionează în primul rând de  către comisia tehnica sau de disciplină a asociaţiei şi ulterior contestaţiile se trimit în ordinea ierarhică prevazută de RNS şi statut.

    i) Asociaţiile şi membrii lor îşi interzic formal sub sancţiunea de excludere, orice acţiune în justiţie contra FCPR sau Asociaţii columbofile pentru faptul că au compărut în faţa unei comisii de disciplină columbofilă. Acţiunea în justiţie poate fi promovată numai după epuizarea tuturor formelor de judecată de către comisiile de disciplină de la nivelul Asociaţiei şi FCPR.

    j) Dacă după epuizarea tuturor mijloacelor pentru a obţine executarea unei hotărâri date de comisia de disciplină şi litigii, vinovatul nu s – a supus deciziei, FCPR va judeca oportunitatea de a deferi cazul organelor în drept.

    k) Orice columbofil cu cotizaţia plătită la zi, si cu taxele de zbor achitate pentru anul in curs, are dreptul de a verifica în orice moment corectitudinea desfăşurării concursurilor.

    l) Orice situaţie care nu este prevăzută de către prezentul RNS  va fi soluţionată prin vot de către CNS sau dacă este o situaţie de urgenţă în timpul sezonului va fi soluţionată direct de către preşedintele CNS.

    m) Orice abatere de la prezentul regulament poate antrena suspendarea precum şi excluderea din activitatea columbofilă conform Statutului.

    n) Faptele comise de columbofili sau de grupuri de columbofili care antrenează răspunderea faţă de centrul de îmbarcare/filială/asociaţia din care fac parte, pot fi judecate de CNS în urma unor sesizări sau din oficiu în termen de maxim 2 ani de la data săvîrşirii acestora.

    o) Prezentul regulament trebuie să fie respectat cu stricteţe de toţi membrii asociaţiilor afiliate FCPR şi se aplică la toate concursurile organizate de asociaţii.

 

 

Preşedintele

Federaţiei Crescătorilor de Porumbei din România,

Tunduc Marius

 

                                                                           Preşedintele

                                                                           Comisiei Nationale Sportive a FCPR,

Badea Dorel

L.S

Andrei Bondar

www.columbofil.com

Pasionat 100% de porumbei. Am inceput sa am porumbei de la varsta de 11 ani. Incepand cu anul 2011 mi-am schimbat complet directia in ceea ce priveste cresterea porumbeilor, trecand de la porumbeii de agrement (ornament) la porumbeii voiajori. Sportul columbofil cu porumbei voiajori mi se pare cel mai complet, porumbeii voiajori mi-au dat mult mai multe satisfactii decat au reusit porumbeii de agrement in toti acesti ani.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.